TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 5. Can you swim?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 5. Người lính dũng cảm

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 53. ăng, âng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đại số 7

Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Đại số 8

Chia đơn thức cho đơn thức

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

TÂY TIẾN- QUANG DŨNG

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 20. Hầu Trời

 • một tháng trước
 • 0