TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 23. Đêm nay Bác không ngủ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép chia phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tìm phân số của một số

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép nhân phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 20. Châu Âu

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 24. Cây sống ở đâu?

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 22. Ông Nguyễn Khoa Đăng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 14. Making plans

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích của một hình

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 6. Quan tâm, giúp đỡ bạn

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

thực đơn đám cưới

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng chia 5

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 22 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 23 ngày trước
 • 1
Bài giảng