TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 55

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

Bài 8. Xem tranh Tiếng đàn bầu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Tin học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Văn học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tài liệu khác

Tìm số chia tuần 8

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).chuyện hội khỏe bên bờ ao

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 16 ngày trước
 • 0