TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài 9 địa lý 7

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 27. Câu khiến

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng