TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 11. Tôn trọng đám tang

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 16. Ôn chữ hoa: M

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 16. Nghe-viết: Đôi bạn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 16. Đôi bạn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 16. MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

thời lê sơ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 19. Giảm phân

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 9

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vua lê thánh tông thời lê sơ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 12. Đan nong mốt

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

tuan 19 Luyện tập 104-105

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lê thánh tông

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 9. The post office

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 12. What does your father do?

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa nước nổi

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 89. iêp, ươp

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa xuân đến

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 10 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ

Ôn tập Môn: Quản lý hành chính Nhà Nước

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

 • 2 ngày trước
 • 0