TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 3. khủng bố

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 1 El nino và La nina

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Tiết 1 GVDG cấp trg - linh

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Tiết 2 GVDG cấp trg - linh

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I Chính tả

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Cùng học Tin học 4

Chương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Khám phá Xã hội (4 tuổi).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 4 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lớp 3 tuổi

Khám phá Khoa học (3 tuổi).

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

 • 16 ngày trước
 • 1