TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 11. Vẽ quê hương

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 19. Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 2

Bài 5. Cộc cách tùng cheng

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tập đọc 2., bạn của nai nhỏ

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

tả nhắn về bốn mùa

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 14. The world cup

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tập đọclớp 3 Tuần 17 bài Anh Đom Đóm

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 7. Looking back & project

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

pencil 5

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 10 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 20. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 20. Báo cáo hoạt động

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

So sánh các số trong phạm vi 10 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Số 10 000 - Luyện tập

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Hai mươi. Hai chục

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 19. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Hai Bà Trưng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 19. Nghe-kể: Chàng trai làng Phù Ủng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 20. Báo cáo hoạt động

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 19. Hai Bà Trưng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có bốn chữ số

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Số 10 000 - Luyện tập

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 31. Hoạt động công nghiệp, thương mại

 • 2 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • 2 ngày trước
 • 0