TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 2

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. MRVT: Nhân dân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 11. Phân bón hoá hoc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 5. Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 8. Các em nhỏ và cụ già

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 6. Kể lại buổi đầu em đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ki - lô - gam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Ngữ văn 10

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

lop 10

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1

 • một tháng trước
 • 0