TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 42. Thân cây (tiếp theo)

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

dia 6 bai 10

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

So sánh hai phân số cùng mẫu số

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Vẽ trang trí hình tròn

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 21. Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 40. Thực vật

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Tháng - Năm

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 114

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Vẽ trang trí hình tròn

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 42. Vệ sinh da

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 109

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

tieng anh 7 sach moi

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Ngữ văn 6

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Diện tích hình bình hành

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • hôm qua
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 30. Kinh tế châu Phi

 • hôm qua
 • 0