TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 10

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng

Toán học 4. Dãy số tự nhiên

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

trò chơi trên powerpoint 1: bắn bóng bay

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 3 Bạn của Nai Nhỏ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 3. Tiết kiệm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 01. My new school. Lesson 7. Looking back & project

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

dia li 5

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 2. Ấn Độ

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

địa lý lớp 4

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

chăm sóc và bảo vệ răng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Toán học (CĐ-ĐH).

 • 7 ngày trước
 • 0