TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu tỉ số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 27. Phản xạ toàn phần

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 4. Communication

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 13. Films and cinema Speaking

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

trò truyện về luật lệ giao thông

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 13. Festivals

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Cốt truyện

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 10. Communication. Lesson 5. Skills 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

trò truyện về biển báo giao thông

 • 3 ngày trước
 • 0