TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Trừ hai số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 26. Đá vôi

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Trừ hai số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn (tiếp theo)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Trừ hai số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏe

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 17. u, ư

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 25. Châu Mĩ

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Tình bạn (Tiết 2)

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tổng nhiều số thập phân Trang 51,52

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 25. ng, ngh

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập trang 50,51

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 11

Vật lí 11.

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân Tuần 10

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 9. Từ đồng nghĩa

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 9. Trả lại của rơi

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I Tiết 8 TLV

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I TLV Tiết 6

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

ôn tập chữ: o, ô, ơ; u, ư; e, ê

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng