TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 28

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

QUÊ HƯƠNG

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tròn. Đường tròn

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 95

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 12. Thành ngữ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 87. ep, êp

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 31. Trao đổi chất

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Vật lí 10

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 19. Chuyện bốn mùa

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 14. Chuẩn mực sử dụng từ

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 3. Tế bào

 • 10 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 10 ngày trước
 • 0