TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 5. Nấu cơm

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

ngữ pháp tiếng anh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hoạt động với Đồ vật

bài giảng

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Mĩ thuật 9

Bài 9. Tập phóng tranh, ảnh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 24. Lượm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 03. Music. Lesson 5. Listening

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 03. Music. Lesson 8. Looking back - project

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 6