TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
PT Tình cảm, Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 27. Cacbon

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Khám phá Xã hội

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Mười ba, mười bốn, mười lăm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ dạng 17-3

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ4. Bài 2. Câu lệnh lặp lồng nhau

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 5 ngày trước
 • 0