TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 12. Sự nổi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm một số hạng trong một tổng

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §9. Căn bậc ba

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Phương pháp dạy học

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Tìm hiểu địa lý Hà Nội

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 2

Lít

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Sáng kiến kinh nghiệm

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

tuan 11 ôn tap

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏe

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 22. Tre, mây, song

 • 17 ngày trước
 • 0