TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 6

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
ATGT 5

Bài 2. Đi xe đạp an toàn trên đường

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 3. Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 12

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 3. Khí hậu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng