TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Một phần tư

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 24. Voi nhà

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 11. Keep fit, stay healthy

 • 25 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 123

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 38. Rêu - Cây rêu

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 22. Cây rau

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với chữ số La Mã

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 23: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối.

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 24. Đối đáp với vua

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với chữ số La Mã

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Cao Bằng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 22. Luyện tập quan sát cây cối

 • 25 ngày trước
 • 0