TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Bài tập 2

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 6. Tiêu hoá thức ăn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Bài Tập 1.

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 5. Can you swim?

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 8

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 10. When will Sports Day be?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương III. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 5

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 10. Nông nghiệp Tuần 10

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 4. Did you go to the party?

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • 16 ngày trước
 • 0