TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 40. Năng lượng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học Tiết 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 9. Em yêu quê hương

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 20. Tả người (Kiểm tra viết)

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

Bài 15. Gấp mũ ca lô

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 20. Nghe-viết: Cánh cam lạc mẹ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. Sông nước Cà Mau

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 100

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 99

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 4

Tuần 19. Nghe-viết: Kim tự tháp Ai Cập

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 88. ip, up

 • 9 ngày trước
 • 0