TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 12

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 4. Cốt truyện

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 3. Viết thư

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Họp PHHS đầu năm học.

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

nghe

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

Tin học 11.nghe

 • 7 ngày trước
 • 0