TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hình học 9

tiết 37 góc ở tâm số đo cung hình học 9

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 16. Hô hấp tế bào

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

am nhac 5 Học hát bài Hát mừng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 28. Không khí - Sự cháy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 06. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Cộng các số tròn chục

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 10. Recycling

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Rút gọn phân số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 102

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 21. Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 37. Tại sao có gió?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Các số tròn chục

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 34. Phát tán của quả và hạt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 1. Getting started

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

bài 32.Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 23. Nghe-viết: Nghe nhạc

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Chương trình xiếc đặc sắc

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 23. Nhà ảo thuật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 5. Things I do

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

am nhac lop 3 tuan 19

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 3

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 32. Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 31. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 19. Chữ hoa: P

 • 3 ngày trước
 • 0