TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng

Kĩ thuật 5. Bài 5. Nấu cơm

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Toán học 3. Tìm số chia

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 1

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về hình học

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về đại lượng

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 166

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 165

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập chung Trang 160

 • 7 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 2

Bài 31. Trang trí hình vuông

 • 7 ngày trước
 • 0