TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 41. Chim bồ câu

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động t2

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng phân số (tiếp theo)khác mẫu

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 12. Let s eat

 • 25 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 24. Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Unit 9. Deserts. Language focus

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 11. Tôn trọng đám tang

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Nhân hoá

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 17. Lớp vỏ khí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

sử 8.

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 17. Lớp vỏ khí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 17. Lớp vỏ khí

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 21. So sánh (tiếp theo)

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giáo dục giới tính học sinh lớp 9

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 3

Giới thiệu một số hình nốt nhạc.

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26. MRVT: Truyền thống

 • 25 ngày trước
 • 1