TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 12. Sự biến đổi chất

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tính chất giao hoán của phép cộng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 24. Voi nhà

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Truong Tieu hoc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Truong Tieu hoc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 19. Chuyện cổ tích về loài người

 • 21 ngày trước
 • 0