TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

 • 9 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sự

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 02. Health. Lesson 1. Getting started

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 6. Skills 2

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 9 ngày trước
 • 0