TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Tiếng rao đêm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 13. Phòng bệnh béo phì

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số bằng nhau

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy Leson 1

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 1

Bài 15. Gấp mũ ca lô

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 19. Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ dạng 17-3

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 19. Đường giao thông

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

huong dan hoc tin hoc 3

 • 4 ngày trước
 • 0