TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

Unit 12. Music

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Dù sao trái đất vẫn quay!

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 26. Hội thoại

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 12. A vacation abroad

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm số bị chia

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích

 • 5 ngày trước
 • 0