TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 9

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 6. The environment

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 6. Kính già, yêu trẻ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 11

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 22. Vệ sinh hô hấp

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Làm quen với Toán

học đếm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 11

hoa hoc 11

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

dia li 11

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

tieng anh 10 sach moi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10

toan hoc 10

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

trò chơi

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số và phép chia số tự nhiên

 • 4 ngày trước
 • 0