TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tài liệu QPAN

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 2. Making arrangements

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • một tháng trước
 • 7
Bài giảng
Toán học 4

Phép chia phân số

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài 6 lịch sử 11

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 17. Tim và mạch máu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Tỉ lệ bản đồ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái e, ê

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Mĩ thuật 7 vẽ tranh đè tài trò chơi dân gian

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Vật lí 9

Bat tap van dung dinh luat om

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

 • một tháng trước
 • 2