TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 22. Câu phủ định

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Con lừa và giếng sâu

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 32. Các khu vực châu Phi

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Tức cảnh Pác Bó

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Ông đồ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Khi con tu hú

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Chiếc bình nứt

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Địa lí 7. Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Hai Bà Trưng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 3

Tuần 19. Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 11. Đại từ xưng hô

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10 CƠ BẢN

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 19. Môi trường hoang mạc

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

12 Giá trị sống

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Hidro sunfua - Tác nhân gây cảm và cách giải cảm

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Khoan dung

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Hợp tác

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Anken - ankin

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Tôn trọng

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

lop 11

 • 21 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 21 ngày trước
 • 0