TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §13. Ước và bội

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 4. At school B12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 2. Personal experiences

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 4. Đại từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 9. Em yêu quê hương

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

người trong bao

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 20. OTBH: Chúc mừng. TĐN: TĐN số 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 20. Ôn tập bài hát Chúc mừng - TĐN số 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • một tháng trước
 • 8
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiết 7

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Biểu thức có chứa ba chữ

 • một tháng trước
 • 0