TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng khác

tìm hiểu con voi

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 30. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 05. Inventions. Lesson 3. Reading

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Ngôi nhà

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 147

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 26. Sông Hương

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 28. Kho báu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 27. Câu khiến

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 09. Cities of the world. Lesson 5. Skills 1

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 10. Nguồn âm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 30. Ôn tập về tả con vật

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 28. Một số loài vật sống trên cạn

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 144

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thời gian

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 5 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ tết đang vào nhà

 • 5 ngày trước
 • 0