TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

cung hoc tin hoc 5

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 16. ADN và bản chất của gen

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Thể dục 6

Chương 5. Chạy bền

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 57. Đa dạng sinh học

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Thể dục 6

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Thể dục 6

Chương 2. Đội hình đội ngũ

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Thể dục 8

Chương 5. Chạy bền

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Thể dục 8

Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §2. Góc

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  • 4 ngày trước
  • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

  • 4 ngày trước
  • 0