TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 22. Tôm sông

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 89

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Hình tam giác

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 19. Câu ghép

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Một chục. Tia số

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Độ dài đoạn thẳng

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 10

bài 4tinhoc 10

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bai 17

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học

Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lý

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 15. Bé Hoa

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6 mới Unit 7 Getting started

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Học vần 1. Bài 78. uc, ức

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Danh từ (tiếp theo)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Mười ba, mười bốn, mười lăm

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 79. ôc, uôc

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11 Nâng cao

Tuần 19. Hầu trời (Tản Đà)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 10

Bài 25. Động năng - Đinh Nguyễn Ngọc Mai (CNTT)

 • 13 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa xuân đến

 • 13 ngày trước
 • 0