TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 9. Lực đàn hồi

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 9. Cách mạng mùa thu

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Đất Cà Mau

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 10

Bài 5.Trung Quốc thời phong kiến

 • 17 ngày trước
 • 0