TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết, phép chia có dư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 9. Động từ

 • một tháng trước
 • 8
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương II. Bài 2. Sử dụng bình phun màu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ2. Bài 2. Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Phép cộng có tổng bằng 100

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

Nguyen Minh Tuan

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học

Chương điện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 8. Dấu ngoặc kép

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hình học 12

Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoay

 • một tháng trước
 • 0