TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 18. Hai loại điện tích

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 21. Vè chim

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 12. Nhà ở

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 32. Các loại quả

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng