TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 8

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 12

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tập đọc lớp 5

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

địa lý lớp 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

toán học lớp 5

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Toán học lớp 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §11. Hình thoi

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 5. Vai trò của chất đạm và chất béo

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 2. Kể lại hành động của nhân vật

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Bài giảng khác

giáovawn học mẫu giáo 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tieng anh 6 sach moi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết, phép chia có dư

 • một tháng trước
 • 0