TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

 • 24 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 13. Activities and the seasons

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 13. Activities

 • 24 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Vật lí 11

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 100. uân, uyên

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

giáo án Vnen

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 123

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 6. Các nước châu Phi

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

CHUONG TRINH DIA PHUONG AN GIANG

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 2

Bài 3. Múa vui

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bài toán về ít hơn

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

47 + 25

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Tìm một thừa số của phép nhân

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 131

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 8. ăn uống hàng ngày

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 46. Thỏ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 48. Quả

 • 25 ngày trước
 • 0
Bài giảng