TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 1. Con người cần gì để sống?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Dãy số tự nhiên

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

49 + 25

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 9. At home and away

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

 • 8 ngày trước
 • 0