TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 3. At home- C 1.2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 18

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
GDCD 6

Bài 3. Tiết kiệm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

 • 8 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

 • 8 ngày trước
 • 0