TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 131

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 131

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Hỗn số

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 22. Cách làm bài văn lập luận chứng minh

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 8

Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 24. Mưa

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 24. Lượm

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phân số

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 9. Từ đồng nghĩa

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Bài thi kể chuyện Bác Hồ "chiếc vòng bạc"

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 23. Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 24. Tóm tắt tin tức

 • 24 ngày trước
 • 0