TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 5

Hình tròn. Đường tròn

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 12. What does your father do?

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 3

tuần 19, Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 20. Mùa nước nổi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 20. Mùa nước nổi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 20. Mùa nước nổi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 20. Mùa nước nổi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

mi thuat 4

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh

mi thuat 4

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

mi thuat 4

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 19. Thư Trung thu

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 2

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 4. Ông ngoại

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 100

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ3. Bài 2. Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 20 ngày trước
 • 0