TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 47. Quần thể sinh vật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 9

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Cái nhãn vở

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 45. Sử dụng năng lượng điện

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích của một hình

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích của một hình

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 94. oang, oăng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Vật lí 9

Bài 44. Thấu kính phân kì

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Jobs

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Mĩ thuật 7

Bài 10. Đề tài Cuộc sống quanh em

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng