TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 16. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 5

CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 6

Bài 15. Các mỏ khoáng sản

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 07. Television. Lesson 6. Skills 2

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng phân số (tiếp theo)

 • 4 ngày trước
 • 0