TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 7. Pollution. Lesson 4. Communication

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 26. Thắng biển

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 20. An toàn trên đường đi học

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 4. Lão Hạc

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 3. Tức nước vỡ bờ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 3

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 16. Thành phố Hải Phòng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tìm hiểu một số con côn trùng

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Unit 9 : Getting started + Listen and read GVG huyen

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Unit 6 : Getting stared + listen and read( GVG huyện )

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 15. Vật liệu cơ khí

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuan 19- tiet 2 cach noi cac ve câu ghep

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Khoa học

hoa lay ơn

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 7. Television. Lesson 1. Getting started

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 5. Skills 1

 • 20 ngày trước
 • 0