TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 6
Bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Học vần 1

Bài 26. y, tr

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 03. Community Service. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Cái gì quý nhất?

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 12. Biến dạng của rễ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Toán học 5.

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 10. Hoá trị

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

câu truyện cậu bé mũi dài

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

âm nhạc

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Chữa lỗi dùng từ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Luyện tập tiết 1 -Buổi 2

 • một tháng trước
 • 1