TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 9

Tin học 9:bài 5: bảo vệ thông tin máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 11. Cụm danh từ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Những mẫu chuyện về Bác

Tiếng Anh 8 (Sách mới). Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 4. Communication

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 4. My neighbourhood. Lesson 7. Looking back & project

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Những mẫu chuyện về Bác

Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 3. Community Service. Lesson 3. A closer look 2

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mam non

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 18 - 19. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Ngữ văn 7 Tiết 36 Từ đồng nghĩa

 • 17 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 8

Chương I. §12. Hình vuông

 • 17 ngày trước
 • 0