TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tiếng Anh 12

Unit 9. Choosing a career. Lesson 1. Getting started

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

Unit 3. A party

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
ĐS-GT 11

hinh hoc 10

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Tiếng Việt buổi 2 tuần 26

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 4

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 3

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 2

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 1

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Phương trình bậc hai một ẩn

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HDNGLL: Ngày hội tiếng anh

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu tỉ số

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 24. Cây gỗ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 22. Thành phố Cần Thơ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 5

Unit 7. You’re sleeping

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Động từ

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 5

Unit 7. You’re sleeping

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CDD4.Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu PowerPoint

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt

 • 4 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Vẽ về cuộc sống an toàn

 • 4 ngày trước
 • 0