TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 6. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Học vần 1

Bài 86. ôp, ơp

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

lop 5 tuoi lqvt tách gộp số lượng trong phạm vi 7

 • 20 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

 • 20 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 7. Pollution. Lesson 4. Communication

 • 20 ngày trước
 • 0