TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 1. What's your address?

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 8 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 6

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi ếch xanh mưu trí

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

 • 8 ngày trước
 • 0