TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 9. Thứ tự kể trong văn tự sự

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. Sông nước Cà Mau

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §1. Căn bậc hai

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §3. Ghi số tự nhiên

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kể chuyện 4

Tuần 19. Bác đánh cá và gã hung thần

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

TUẦN 19 Bài 40. Thực vật

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

TUẦN 19 Bài 39. Ôn tập: Xã hội

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

tienganh6. thao giảng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 11. What's the matter with you?

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

thơ bao nhiêu là cá

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 3

TUẦN 19 Các số có bốn chữ số

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 1

TIENG VIET - BUOI 2 - LOP 1

 • 3 ngày trước
 • 0