TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 4

Phép trừ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 1. A visit from a pen pal

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 4. Chăm làm việc nhà (t1). hay

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 7

Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

KNS: AN TOÀN GIAO THÔNG TRÒ CHƠI GIẢI ĐÁP

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Kỹ năng sống: An toàn giao thông trò chơi ô chữ

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

MICHELANGELO, BUONARROTI

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Gấp một số lên nhiều lần

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 6. Ngôi trường mới

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

bài 29: vần ia

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 14. Trang trí đường diềm

 • một tháng trước
 • 2
Bài giảng
GDCD 9

Bài 1. Chí công vô tư

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 2. I always get up early. How about you?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng