TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 12

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 19. Nghe-viết: Trần Bình Trọng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập viết 2

Tuần 19. Chữ hoa: P

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Học vần 1. Bài 48. in, un

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 3

Tuần 20. Nghe-viết: Ở lại với chiến khu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương II. §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng