TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Đạo đức 1

Bài 11. Đi bộ đúng quy định

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 11. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 7. Tấm Cám

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 20. Ôn tập

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 24. Cây gỗ

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Quản lí Giáo dục

đường lối chính sách của đảng bài 8

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Phép cộng phân số

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

So sánh

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Toán học 1. Luyện tập Trang 132

 • 24 ngày trước
 • 0