TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 3. Viết thư

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng chia

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Ôn tập các bảng chia

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 7

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

hướng dẫn soạn bài Khóc Dương Khuê (văn 11)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Các số 1, 2, 3, 4, 5

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 8 ngày trước
 • 0