TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 17. Ôn tập về câu

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 5

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §3. Công thức lượng giác

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Giải tích 12

Chương IV. §1. Số phức

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 12

Chương III. §2. Phương trình mặt phẳng

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 6. Lực ma sát

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 19. Môi trường hoang mạc

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 30. Cao su

 • 24 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

ĐH Kinh tế - chiến lược HP

 • 24 ngày trước
 • 1