TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 6

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 8. Dân số nước ta

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 7

Bài 7. Gương cầu lồi

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 7. Áp suất

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §6. Đoạn thẳng

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 9

Chương I. §9. Căn bậc ba

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 6

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 19 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán

Biểu thức có chứa ba chữ

 • 19 ngày trước
 • 0