TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 2. Làm việc thật là vui

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đại số 8

Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 21. Bè xuôi sông La

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Đất quý đất yêu

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KÌ I

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Let's Learn 5

Unit 11. Places of interest

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 6: Stand up

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 3. Đếm sao

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 3

Chủ đề 3. Mỹ thuật Đan Mạch

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 6. Where's your school?

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 9 theo chương trình 1400

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 6. Kính già, yêu trẻ

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 4

Bài 4. Tiết kiệm tiền của

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 22. Nghe-viết: Cò và Cuốc

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 2

Tuần 22. Nghe-viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 9 What are they doing

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Tiếng rao đêm

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 4

Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 3. Tự làm lấy việc của mình

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ3. Bài 2. Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư (Tiết 2)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • một tháng trước
 • 0