TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Sinh học 6

Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 12

TÂY TIẾN- QUANG DŨNG

 • một tháng trước
 • 3
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 20. Hầu Trời

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Giovanni Antonio

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

tryuyen chiec du mau do

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 12. Cơ quan thần kinh

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Power Point

lop 10 Tâm lí học

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 9. Hai cây phong

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Thơ: Bé Ơi

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 1
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 6

Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng

 • một tháng trước
 • 5
Bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 6. Tiêu hoá thức ăn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 2. Từ mượn

 • một tháng trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • một tháng trước
 • 4
Bài giảng
Sinh học 8

Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

 • một tháng trước
 • 0