TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 15. Công suất

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Sự tích bánh chưng, bánh dày

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng

Chuột nhà và chuột đồng

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Chiếc rễ đa tròn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 5

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Bài Tập làm văn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 5

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hoạt động NGLL 4

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 1. Leisure Activities. Lesson 4. Communication

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Cổng trường mở ra

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 23. Hướng động

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 11

Bài 23. Hướng động

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái g, y

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Bí quyết vui khỏe

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

Bài học cảnh quan

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng

26 Điều cần suy ngẫm

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Số học 6

Chương I. §5. Phép cộng và phép nhân

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Phó từ

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 11 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 11 ngày trước
 • 0