TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 24. Ý nghĩa văn chương

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 22. Luyện tập lập luận chứng minh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 22. Cách làm bài văn lập luận chứng minh

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 19. Rút gọn câu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 20. Câu đặc biệt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 19. Rút gọn câu

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Quan hệ từ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Đặc điểm của văn bản biểu cảm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 6. Bài ca Côn Sơn

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 5. Từ Hán Việt

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 4. Đại từ

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 9. Cách lập ý của bài văn biểu cảm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 9

Bài 36. Metan

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. Sông nước Cà Mau

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 9

Chương III. §3. Góc nội tiếp

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 19. MRVT: Tài năng

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 36. Không khí cần cho sự sống

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 5. Skills 1

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ

chủ đề Sinh Hoạt Chủ Nhiệm

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khám phá Xã hội

Phân loại rác

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 6

Bài 12. Nước Văn Lang

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái h, k

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 7

Lịch sử 8

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ văn8.

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 • 3 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 21. Ông tổ nghề thêu

 • 3 ngày trước
 • 0