TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Hình học 8

Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 50. Hệ sinh thái

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 3

Unit 1. What's this?

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 3

Làm quen với chữ số La Mã

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 04. For a Better Community. Lesson 1. Getting started

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Tiếng Anh 7

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 24. Ý nghĩa văn chương

 • 23 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Thủ công 3

Bài 13. Đan nong đôi

 • 23 ngày trước
 • 0