TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 20. Trống đồng Đông Sơn

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Sinh học 7

Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 6

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 46. Bóng tối

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 124

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 45. Ánh sáng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 12. Em yêu hòa bình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 10

Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 102. uynh, uych

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 101. uât, uyêt

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 100. uân, uyên

 • 12 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Học vần 1

Bài 99. uơ, uya

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 98. uê, uy

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 97. Ôn tập

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 96. oat, oăt

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 95. oanh, oach

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 21. Một số nước ở châu Âu

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ3. Bài 4. Chọn phông chữ, cỡ chữ

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Chính tả 5

Tuần 23. Nhớ-viết: Cao Bằng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Chú đi tuần

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Phân xử tài tình

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình lập phương

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 08. Sports and games. Lesson 6. Skills 2

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

vat li 6

 • 12 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 23. Phân xử tài tình

 • 12 ngày trước
 • 0