TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng khác

Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 1

Tiết học đầu tiên

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập các số đến 100

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 1

family and friends 1 Unit 2. Toys

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng khác

Daisy 134

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng trừ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Điệp ngữ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Ôn tập về giải toán

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 15. Mẹ hiền dạy con

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 8

Tiết 31: Bài tập

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 19. Chuyện bốn mùa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 30. Cháu nhớ Bác Hồ

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 17. Tìm ngọc

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Thừa số - Tích

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 19. Thư Trung thu

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 70

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 2

Bảng nhân 4

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 2

Bài 9. Trả lại của rơi

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 7

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Lưu trữ tạm thời

schoolthings 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 57. ang, anh soạn kĩ từng chi tiết

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Tuổi Ngựa

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Family and Friends 1

Family and Friends 1 schoolthings.

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn tiết 2

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 9

bai 10

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 4

Bài 12. Nhà Trần thành lập

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 27. Một số cách làm sạch nước

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 4

Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

 • 8 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 • 8 ngày trước
 • 0