TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Kĩ thuật 4

Bài 7. Thêu móc xích

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 13. Văn hay chữ tốt

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 13. Trả bài văn kể chuyện

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Tổng nhiều số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Bài giảng
Bài giảng
Toán học 5

Tổng nhiều số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Đạo đức 5

Bài 5. Tình bạn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 14. Nhàn

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 5

Bài 10. Nông nghiệp

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

 • 16 ngày trước
 • 1
Bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Khoa học 5

Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏe

 • 16 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • 16 ngày trước
 • 0