TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Vật lí 8

Bài 1. Chuyển động cơ học

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Tình thái từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Trợ từ, thán từ

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Cổng trường mở ra

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

Unit 2. Personal information

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện

 • 5 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • 5 ngày trước
 • 0