TÀI LIỆU HỌC TẬP

TAILIEUHOCTAP.COM là một cộng đồng trực tuyến cho phép người dùng tải lên và chia sẻ thuyết trình PowerPoint, tài liệu, và bảng thống kê. Nó cũng cung cấp cho người sử dụng

Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học
Bài giảng
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
ĐS-GT 11

Chương III. §4. Cấp số nhân

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Hóa học 8

Bài 8. Bài luyện tập 1

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 90. Ôn tập

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Đạo đức 3

Bài 9. Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Chú ở bên Bác Hồ

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Học vần 1

Bài 89. iêp, ươp

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Công nghệ 11

Bài 25. Hệ thống bôi trơn

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai THẾ NÀO?

 • 9 ngày trước
 • 0
Bài giảng
Địa lí 11

Bài 8. Liên bang Nga

 • 9 ngày trước
 • 0