NỘI DUNG Ô TẬP LẦN 4

Môn Vật Lý lớp 7A1, 7A2, 7A3
Giáo viên giao bài: Trần văn Tính
Thời gian hoàn thành: 28 tháng 03 năm 2020
* LƯU Ý: KHI VÔ HỌC LẠI THẦY KIỂM TRA TẤT CẢ BÀI TẬP ĐÃ CHO
CÁC EM XEM LẠI PHẦN THẦY HỆ THỐNG LÝ THUYẾT RỒI LÀM BÀI TẬP NHÉ
ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
I. Kiến thức cơ bản
Bóng tối nằmphía sau vật cản, không nhận được ánh sáng tà nguồn sáng truyền tới.
Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.
Nhật thực toàn phần (hay một phần ) quan sát được ở chổ có bóng tối ( hay nửa bóng tối ) của mặt trăng trên trái đất.
Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất không được mặt trời chiếu sáng.
II.
1. Tại sao trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau?
2. Có một bạn thắc mắc: Khi bật đèn pin thấy đèn sáng nhưng không biết ánh sáng đã truyền theo đường nào đến mắt ta? Bằng thực nghiệm em hãy chứng tỏ cho bạn biết được đường truyền của ánh sáng từ đèn đến mắt là đường thẳng.
3. Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích tại sao khi xây dựng các đèn biển (Hải đăng) người ta thường xây nó trên cao.
4. Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?
Định luật phản xạ ánh sáng
I. Kiến thức cơ bản
Hiện tượng xẩy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Định luật phản xạ ánh sáng:
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
+ Góc phản xạ bằng góc tới.
II. bài tập
1. Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Hỏi góc tới của tia SI là bao nhiêu?
2. Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc 100 thì tia phản xạ quay một góc là bao nhiêu?
3. Cho biết góc tạo bởi giữa tia tới và tia phản xạ là 600. Bằng cách vẽ hãy xác định vị trí của gương?

4. Đặt hai gương phẳng vuông góc với I S
nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương
G1. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua G1,G2. I
Cho biết tia phản xạ qua G2 có phương như thế
nào đối với tia tới SI?
5. Chiếu một tia sáng SI lên mặt gương phẳng S
Vẽ tia phản xạ (không dùng thước đo độ)
Xác định vị trí gương để tia phản xạ vuông I
góc với tia tới.

6. Cho hai điểm M và N cùng với M * N
gương phẳng ( hình vẽ ). Hãy vẽ tới *
qua M đến I trên gương và phản xạ