Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NINH

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

Năm học: 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề

 

 

Câu 1. (2,5 điểm).

 1. Thc hiện phép tính:

2. Rút gọn biểu thức: với và

3. Xác định các h s để đồ th của hàm s đi qua hai điểm và

Câu 2. (1,5 điểm).

1. Giải phương trình

 2. Tìm giá tr của đ phương trình có hai nghiệ thỏa mãn

Câu 3. (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc h phương trình:

 Một xe ô tô đi t A đến B theo đường quốc l cũ dài với vận tốc không đổi. Khi t B tr v A, xe đi đường cao tốc mới nên quãng đường giảm được so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi là . Tính vận tốc ô tô khi đi t A đến B, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian v là 1 gi 45 phút.

Câu 4. (3,5 điểm).

 Cho đường tròn tâm , đường kính . Trên đường tròn lấy điểm bt kì ( không trùng vơi và ). Tiếp tuyến của đường tròn tại cắt tia tại điểm . Gọi là hình chiếu của trên đường thẳng . Tia cắt đường tròn tại điểm (không trùng với ). Chứng minh:

 1.

 2 T giác nội tiếp.

 3.

 4.

Câu 5. (0.5 điểm).

 Cho là các s thực dương thỏa mãn: . Tìm giá tr lớn nhất của biểu thức

------------ Hết ------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi vào lớp 10 QUANG NINH 2018-2019

Đăng ngày 6/3/2018 9:34:40 AM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Đề thi vào lớp 10 QUANG NINH 2018-2019, Toán học 9. .

http://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc9/de-thi-vao-lop-10-quang-ninh-2018-2019.om100q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học 9


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2018 - 2019
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đềCâu 1. (2,5 điểm).
1. Thực hiện phép tính: 
2. Rút gọn biểu thức: với và 
3. Xác định các hệ số để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm và 
Câu 2. (1,5 điểm).
1. Giải phương trình 
2. Tìm giá trị của để phương trình có hai nghiệ thỏa mãn 
Câu 3. (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một xe ô tô đi từ A đến B theo đường quốc lộ cũ dài với vận tốc không đổi. Khi từ B trở về A, xe đi đường cao tốc mới nên quãng đường giảm được so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi là . Tính vận tốc ô tô khi đi từ A đến B, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1 giờ 45 phút.
Câu 4. (3,5 điểm).
Cho đường tròn tâm , đường kính . Trên đường tròn lấy điểm bất kì ( không trùng vơi và ). Tiếp tuyến của đường tròn tại cắt tia tại điểm . Gọi là hình chiếu của trên đường thẳng . Tia cắt đường tròn tại điểm (không trùng với ). Chứng minh:
1. 
2 Tứ giác nội tiếp.
3. 
4. 
Câu 5. (0.5 điểm).
Cho là các số thực dương thỏa mãn: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
------------ Hết ------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.