SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NAM TRỰC
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC
Loại hình : Sinh hoạt dưới cờ
Tháng
Chủ đề
Tuần
Nội dung SH dưới cờ
Yêu cầu cần đạt về
phẩm chất và năng lực


9

Chào mừng năm học mới
1
“Chào người bạn mới đến”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng đến xã hội
- Hình thức : diễn đàn ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )
Giới thiệu về lịch sử, cơ cấu tổ chức, cảnh quan của nhà trường, kế hoạch 1 hoạt động tập thể trong năm học
- Phẩm chất : giúp HS đầu cấp hiểu, yêu mến, tự hào về trường, tạo động lực học tập và rèn luyện chăm chỉ
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, thích ứng với sự thay đổi2
“Tiếp sức đến trường”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng đến xã hội
- Hình thức : tặng quà, trò chơi ( nhóm hình thức có tính cống hiến, khám phá )
Tặng quà sách vở, đồng phục cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 1 số trò chơi tập thể giữa các khối lớp
- Phẩm chất : giúp HS có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác3
“Đến trường an toàn”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng vào bản thân, xã hội
- Hình thức : diễn đàn ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )
Mời Công an huyện về tuyên truyền pháp luật trong đó nhấn mạnh luật giao thông đường bộ; hướng dẫn cách đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Phẩm chất : trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy trường lớp, chấp hành pháp luật
- Năng lực: năng lực thích ứng với cuộc sống, kỹ năng điều chỉnh bản thân4
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng vào bản thân, xã hội
- Hình thức : giao lưu ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )

Một số câu lạc bộ trong trường ra mắt, giới thiệu về đặc trưng của CLB mình dưới nhiều hình thức để quảng bá, thu hút, tập hợp thành viên
- Phẩm chất : chăm chỉ, trách nhiệm
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác, thiết kế và tổ chức hoạt động

10
Xây dựng tình bạn đẹp
1
“Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường ”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng vào bản thân, xã hội
- Hình thức : diễn đàn ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )

Mời chuyên gia về chia sẻ : thế nào là tình bạn đẹp, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường
- Phẩm chất : nhân ái, trách nhiệm
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác2
“Trái tim Việt Nam”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng đến xã hội
- Hình thức : trò chơi ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )

Tìm hiểu về lịch sử thủ đô Hà Nội, mối quan hệ giữa thủ đô Hà nội với các thủ đô trong lịch sử.... thông qua trò chơi “hái hoa dân chủ”
- Phẩm chất : yêu nước, trách nhiệm
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác3
“ Tình yêu tuổi học trò”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng đến bản thân
- Hình thức : trò chơi ( nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác )

Tranh biện về vấn đề “Học trò yêu – nên hay không”
- Phẩm chất : trung thực, trách nhiệm
- Năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi4
“Tấm gương người bạn trẻ”
- Mạch nội dung hoạt động : hướng đến bản thân, xã hội
- Hình thức : nhóm hình thức có tính thể nghiệm, tương tác

Giới thiệu về anh Lý Tự Trọng – người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCSHCM; tuyên dương những HS có thành tích cao trong 8 tuần HK1 về học tập lẫn tu dưỡng đạo đức; chia sẻ về những tấm gương vượt khó trong trường
- Phẩm chất : chăm chỉ, trách nhiệm
- Năng lực: giao tiếp và hợp tác

11
Tri ân thầy cô
1
“Bạn sẽ làm gì để tri ân thầy cô?”
- Mạch nội dung