Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC - 1
  • TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC - 2
  • TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC - 3
  • TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Đăng ngày 8/3/2011 3:55:18 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 10 | FileSize: 1.31 M | File type: ppt
1 lần xem

giáo án TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, Toán học. . tailieuhoctap.com chia sẽ tới bạn đọc giáo án TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện TIẾT 11: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC trong chuyên mục Toán học được chia sẽ bởi thành viên Thanh Nguyễn Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Toán học , có tổng cộng 10 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Giáo án điện tử Toán lớp 3 Tu?n 3 - Ti?t 11 Giáo viên: Ng, tiếp theo là Th? Thanh Đã khoanh vào 1 số con vịt trong hình nào ? 3 Kiểm tra bài cũ: Đúng rồi! Bài 1 a), kế tiếp là Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD: Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010 Toán: (Tiết 11) ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC Bài giải: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 34 + 12 + 40 = 86 (cm) Đáp số: 86 cm Bài 1b), nói thêm là Tính chu vi hình tam giaùc MNP: Thứ hai

http://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/tiet-11-on-tap-ve-hinh-hoc.tw38wq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học

Giáo án điện tửToán lớp 3
Tu?n 3 - Ti?t 11
Giáo viên: Ng. Th? Thanh
Đã khoanh vào 1 số con vịt trong hình nào ?
3
Kiểm tra bài cũ:
Đúng rồi!
Bài 1 a). Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD:
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài giải:
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: 86 cm
Bài 1b). Tính chu vi hình tam giaùc MNP:
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài giải:
Chu vi hình tam giác MNP là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: 86 cm
3cm
2cm
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài 2: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
Bài giải:
Chu vi hình ch? nh?t ABCD l�:
3+ 2 +3 + 2 = 10 (cm)
D�p s?: 10 cm.
Bài 3
Trong hình bên :
?
5
?
6
Có bao nhiêu hình vuông ?
Có bao nhiêu hình tam giác ?
Bài 4: Keû theâm moät ñoaïn thaúng vaøo moãi hình sau ñeå ñöôïc :
a). Ba hình tam giác
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Bài 4: Keû theâm moät ñoaïn thaúng
vaøo moãi hình sau ñeå ñöôïc :
b). Ba hình tứ giác
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010
Toán: (Tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
Xin chÂN thành cảm ơn
chào Tạm biệt