Tiết 1: Toán
Bài 102. QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
I. Mục tiêu
- Bước đầu biết được cách quy đồng mẫu số hai phân số trường hợp đơn giản.
- Thực hiện bài tập 1.
- Yêu thích môn học, có ý thức tự giác khi học tập.
*PT NL – PC: Tự học và GQVĐ; Hợp tác; Tự tin, trách nhiệm
II. Chuẩn bị
- GV: Sgk, giáo án
- HS: Sgk, VBT
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
Hoạt động học

A. KTBC (4’)
- Gọi hs nhắc lại cách rút gọn phân số.
- Gv nhận xét
B. Bài mới (32’)
1, GTB
* Giới thiệu bài mới
2, Nội dung
* Hướng dẫn cách quy đồng mẫu số hai phân số.( Tự học và GQVĐ; Hợp tác)
a) Ví dụ:
- GV nêu vấn đề: Cho hai phân số và . Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó có một phân số bằng phân số và một phân số bằng phân số .
- Gọi hs nêu ý kiến.
b) Nhận xét
- Hai phân số và có điểm gì chung ?
- GV nêu : Từ hai phân số và chuyển thành hai phân số có cùng mẫu số là và ,được gọi là quy đồng mẫu số hai phân số, 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số và .
- GV hỏi : Thế nào là quy đồng mẫu số hai phân số ?

c) Cách quy đồng mẫu số các phân số .
- GV : Em có nhận xét gì về mẫu số chung của hai phân số và và mẫu số hai phân số và ?
-Em làm thế nào để từ phân số có được phân số .
* 5 là gì của phân số ?
- GV : Như vậy ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số để được phân số ?
- Em làm thế nào để từ phân số có được phân số ?
*3 là gì của phân số ?

- GV : Như vậy ta đã lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số để được phân số.

- GV : Từ cách quy đồng mẫu số hai phân số và , em hãy nêu cách chung quy đồng mẫu số hai phân số
3, Luyện tập (Tự học và GQVĐ; Tự tin, trách nhiệm)
Bài 1(Tr.116): Gọi hs đọc y/c
- 3 hs lên bảng,lớp giải vào vở

- Chữa bài và nx
C. Củng cố dặn dò (4’)
* NX chung giờ học
- Gv yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện quy đồng mẫu số các phân số.
- Gv tổng kết giờ học, dặn dò

- 2 hs nhắc lại.- Nghe GV giới thiệu bài.
- Nghe y/c

- HS trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết vấn đề.
- Cùng mẫu số là 15.


- Ta có 


- HS : Là làm cho mẫu số của các phân số đó bằng nhau mà mỗi phân số mới vẫn bằng phân số cũ tương ứng.

- Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số và .


- Em thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 5

* 5 là mẫu số của phân số 

- Em thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 3.
* 3 là mẫu số của phân số .- HS nêu như trong phần bài học SGK.
- 1 hs đọc
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.Ví dụ :
a) và . MSC: 24
Tacó 
b, và Ta có:
 ; 
c, và Ta có :
; 


- 2 HS phát biểu ý kiến.


Tiết 2: Toán
Bài 126. LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số.
- Biết cách tính và viết gọn phép tính
- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2
*PT NL – PC: Tự học và GQVĐ; tự tin, kỉ luật.
II. Đồ dùng dạy học
- SGK, vở ghi
III. Các hoạt