Thủ công 1. Giáo án học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 1

 

Tên bài dạy: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ thủ công

A. Mục tiêu 

+ HS biết một số loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công

B. Đồ DùNG DạY - HọC: Chuẩn bị các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thướt kẻ ...

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập

III. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Giới thiệu giấy, bìa:

Để phân biệt giấy, bìa, GV giới thiệu quyển vở hay quyển sách: giấy là phần bên trong mỏng; bìa được đóng phía ngoài dày hơn. GV giới thiệu giấy mày để học thủ công.

2. Giới thiệu dụng cụ thủ công:

- Thước kẻ: Thước được làm bằng gỗ hoặc nhựa, thước dùng để đo chiều dài, trên mặt thước có chia vạch và đánh số.

- Bút chì dùng để kẻ đường thẳng, thường dùng loại bút chì cứng.

- Kéo dùng để cắt giấy, bìa.

- Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở. Hồ dán được chế biến từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột và đựng trong hộp nhựa.

 5. Củng cố dặn dò:

 - GV nhận xét tiết học, dặn: chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ để học “Xé, dán HCN, hình tam giác”.

 

 

HS lấy giấy màu.

 

HS lật mặt phía trước là mặt màu và xem sau đó lật mặt sau có kẻ ô li

 

HS lấy thước kẻ

 

 

 

HS lấy bút chì

 

HS lấy kéo

HS lấy hồ

 

 

 

 

B sung rút kinh nghim :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................============================

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 2

 

Tên bài dạy: Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác

A. Mục tiêu 

+ HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác

+ Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn

B. Chuẩn bị:

GV: Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác; 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập

III. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài, ghi đề:

2. HD HS quan sát và nhận xét

Đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác?

3. GV HD mẫu:

a. Vẽ và xé hình chữ nhật:

Lấy tờ giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật có cạnh 12 ô, cạnh ngắn 6 ô. GV xé và HD.

GV làm lại các thao tác.

b. Vẽ và xé hình tam giác:

Đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 8 ô

Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu đỉnh tam giác.

- Từ đỉnh đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với 2 đỉnh dưới của hình chữ nhật ta có hình tam giác. GV xé và HD.

c. Dán hình: GV vừa HD vừa dán

4. Thực hành:

GV làm mẫu lại cho HS theo dõi và HD HS xé, dán.

 5. Củng cố dặn dò:

 - GV nhận xét chung tiết học, nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của HS.

 

HS xem bài mẫu

Cửa ra vào, mặt bàn, quyển sách. Chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác.

 

HS theo dõi GV làm

HS quan sát hình chữ nhật GV vừa xé

HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật.

 

 

HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình tam giác.

HS theo dõi GV và làm theo.

 

 

 

 

 

HS theo dõi GV dán hình

 

HS lấy giấy màu đánh dấu và vẽ hình chữ nhật, hình tam giác và xé dán.

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

 - Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị tiết sau xé dán hình vuông, tròn.

 

 

B sung rút kinh nghim :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

============================

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 3

 

Tên bài dạy: Xé, dán hình vuông, hình tròn

A. Mục tiêu 

+ HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy để tạo hình.

+ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và biết cách dán cho cân đối.

B. Chuẩn bị:

GV:  - Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn

  - Hai tờ giấy khác màu nhau (màu tương phản)

  - Hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.

HS: Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu, hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác.

III. Bài mới:

1. GV HD HS quan sát và nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và giảng bài: Quan sát và nhận xét cho HS xem bài mẫu và giảng bài.

2. GV HD mẫu:

a. Vẽ và xé hình vuông có cạnh 8 ô: GV làm mẫu các thao tác vẽ và xé, xé từng cạnh một như hình chữ nhật, lật mặt màu cho HS quan sát.

b. Vẽ và xé hình tròn: có cạnh 8 ô, GV đánh dấu, đếm ô và vẽ hình vuông, xé sửa thành hình tròn.

GV HD dán hình.

c. Cho HS thực hành:

GV yêu cầu HS đặt tờ giấy màu (lật mặt sau có kẻ ô) ra mặt trước đếm ô, đánh dấu và vẽ các cạnh của hình vuông, mỗi cạnh 8 ô.

GV nhắc HS phải xếp hình cân đối, trước khi dán chỉ nên bôi một ít hồ mỏng để hình không bị nhăn.

VI. Củng cố dặn dò:

 a. Nhận xét chung: Tinh thần, thái độ học tập, việc chuẩn bị bài của HS, ý thức vệ sinh, an toàn lao động.

 

 

 

 

HS quan sát nhận xét các đồ xung quanh mình có dạng hình tròn: ông trăng, bánh xe, vành nón ...

 

Viên gạch hoa

HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, đánh dấu vẽ và xé hình vuông như GV HD.

HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đánh dấu, vẽ, xé hình tròn từ hình vuông có cạnh 8 ô.

HS thực hành: sau khi xé được 2 hình vuông, tiếp theo xé hình tròn từ hình vuông.

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

 b. Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, bút chì, hồ, chuẩn bị “Xé, dán hình quả cam”.

 

 

B sung rút kinh nghim :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

============================

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 4

 

Tên bài dạy: Xé, dán hình quả cam

A. Mục tiêu 

+ HS biết các xé, dán hình quả cam từ hình vuông.

+ Xé được hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng.

B. Chuẩn bị:

GV:  - Bài mẫu về xé, dán hình quả cam

  - Một từ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ)

  - 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây

 - Hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.

HS: 1 tờ giấy thủ công màu da cam hoặc màu đỏ, 1 tờ giấy nháp có kẻ ô li, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập.

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài, ghi đề:

2. GV HD HS quan sát và nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và gợi ý trả lời về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của quả cam.

Em cho biết còn có những quả nào giống hình quả cam ?

3. GV HD mẫu:

a. Xé hình quả cam:

Lấy 1 tờ giấy màu, lật mặt sau đánh dấu và vẽ 1 hình vuông có cạnh 8 ô.

- Xé rời để lấy hình vuông.

- Xé 4 góc của hình vuông theo đường vẽ, 2 góc phía trên xé nhiều hơn. Xé chỉnh sửa cho giống hình quả cam.

- Lật mặt sau để HS quan sát.

b. Xé hình lá: Lấy mảnh giấy màu xanh, vẽ 1 hình chữ nhật, cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô

- Xé hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy màu

- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ

 

 

 

 

 

HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi quả cam hình hơi tròn, phình ở giữa, phía trên có cuống và lá, phía dưới hơi lõm, khi quả cam chín có màu vàng đỏ

Quả táo, quả quýt

 

HS theo dõi GV làm mẫu

HS đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông có cạnh 8 ô

Xé 4 góc để tạo thành hình quả cam

- Xé lá, cuống theo hướng dẫn (HS xé nháp, sau đó mới xé giấy màu)

- Sau khi xé xong từng bộ phận của hình quả cam, HS sắp xếp hình vào trong vở thủ công cho cân đối, lần lượt bôi hồ và dán theo thứ tự.

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

- Xé chỉnh, sửa cho giống hình chiếc lá, lật mặt màu để HS quan sát.

c. Xé hình cuống lá:

- Lấy một mảnh giấy màu xanh vẽ và xé 1 hình chữ nhật, cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô.

- Xé đôi hình chữ nhật, lấy 1 nữa để làm cuống.

d. Dán hình: Sau khi xé được hình quả, lá, cuống của quả cam, bôi hồ dán quả, lá, cuống.

4. HS thực hành:

Cho HS xé nháp, yêu cầu HS lấy 1 tờ màu xanh lá cây, 1 tờ xanh đậm và đặt mặt có kẻ ô lên trên.

VI. Củng cố dặn dò :

 - Nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần, thái độ học tập, an toàn lao động.

 - Đánh giá sản phẩm, dặn tiết sau xé hình cây đơn giản, chuẩn bị bút chì, giấy, hồ dán.

 

 

 

B sung rút kinh nghim :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

============================

 

 

 

 

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 5

 

Tên bài dạy: Xé, dán hình cây đơn giản

A. Mục tiêu  :

+ HS biết các xé, dán hình cây đơn giản, xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.

B. Chuẩn bị:

GV: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản; Một từ giấy thủ công các màu, hồ, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.

HS: Giấy thủ công các màu, bút chì, hồ, khăn lau tay, vở thủ công.

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Thu một số sản phẩm xé, dán hình quả cam, chấm điểm, nhận xét.

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài, ghi đề:

2. GV HD quan sát  nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và đặt câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của cây.

GV có thể đặt câu hỏi: Em nào biết thêm về đặc điểm của cây mà em đã nhìn thấy ?

3. GV HD mẫu:

a. Xé hình tán lá cây:

- Xé tán lá cây tròn.

Lấy tờ giấy màu xanh lá cây đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. Từ hình vuông xé 4 góc (không cần xé 4 góc đều nhau)

- Xé tán lá cây dài.

Lấy tờ giấy màu xanh đậm (hoặc màu vàng) đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô, xé 4 góc. Tiếp tục xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài.

- Xé hình thân cây.

Lấy tờ giấy màu nâu, xé hình chữ nhật cạnh dài 6 ô, cạnh ngắn 1 ô

Xé tiếp hình chữ nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô.

 

 

 

HS nhận xét.

Cây có hình dáng khác nhau.

Cây to, cây cao, cây thấp.

Cây có các bộ phận: thân cây, tán lá cây, thân màu nâu, tán lá màu xanh.

Màu xanh đậm, xanh nhạt, màu vàng, màu nâu ...

HS thực hành: Lấy 2 tờ giấy, một tờ màu xanh lá cây, một tờ màu xanh đậm (hoặc màu vàng) và đặt mặt có kẻ ô lên trên.

HS đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông cạnh 6 ô trên 1 tờ giấy màu. Xé 4 góc để tạo thành hình tán lá cây tròn.

Tiếp tục đếm ô, đánh dấu và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô trên tờ giấy mầu còn lại.

Xé 4 góc để tạo thành tán lá cây dài.

Xé 2 thân cây màu nâu

 

 

HS dán hình vào vở.

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

b. HD dán hình:

3. HS thực hành: Nhắc nhở uốn nắn HS xé, dán hình.

VI. Củng cố dặn dò:

 - Nhận xét tiết học, đánh giá sản phẩm.

 - Chuẩn bị giấy màu, hồ, bút chì tiết sau “xé, dán hình ngôi nhà”.

 

 

B sung rút kinh nghim :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

============================

1

 


                                                                                                                      Bài soạn Th công  HK 1 - Lớp 1

Môn: Thủ công

TUẦN 6

 

Tên bài dạy: Xé, dán hình ngôi nhà

A. Mục tiêu 

+ HS biết các xé, dán hình ngôi nhà đơn giản.

+ Xé được hình mái nhà, thân nhà, ô cửa, dán cân đối, phẳng.

B. Chuẩn bị:

GV: Bài mẫu về xé, dán hình ngôi nhà; Giấy thủ công các màu; hồ dán, giấy trắng làm nền, khăn lau tay.

HS: Giấy thủ công các màu, giấy nháp có kẻ ô, bút chì màu, hồ, khăn lau tay, vở thủ công.

C. Hoạt động dạy học chủ yếu  :

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. ổn định lớp:

II. Bài cũ: Thu một số sản phẩm xé, dán hình cây đơn giản, chấm điểm, nhận xét.

III. Bài mới:

1. Giới thiệu bài, ghi đề:

2. GV HD quan sát và nhận xét: Cho HS xem bài mẫu và đặt câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của ngôi nhà trong thực tế.

3. GV HD mẫu:

a. Xé hình mái nhà:

Vẽ hình chữ nhật cạnh 10 ô, xé hình chữ nhật rời ra khỏi tờ giấy màu. Từ cạnh trên hình chữ nhật, phía bên trái và phải lùi vào 2 ô, đánh dấu và vẽ đường chéo xuống 2 đầu của cạnh dưới.

Xé theo 2 đường chéo 2 bên, lật mặt sau để HS quan sát.

b. Xé hình thân nhà:

Vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 4 ô, xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.

Lật mặt sau để HS quan sát hình thân nhà.

c. Vẽ hình ô cửa: lấy màu xanh vẽ hình chữ nhật cạnh dài 3 ô, cạnh ngắn 2 ô; 1 hình chữ nhật cạnh dài 2 ô, ngắn 1 ô.

d. HD dán hình, ghép hình:

Dán thân nhà, mái nhà, cửa.

 

 

 

 

 

HS quan sát nhận xét.

Thực tế có nhiều ngôi nhà có màu sắc, hình dáng rất khác nhau.

 

 

HS lấy giấy nháp có kẻ ô.

Vẽ, xé hình mái nhà.

 

 

 

 

 

 

HS quan sát và lấy giấy nháp tập đếm ô, vẽ, xé hình thân nhà

HS lấy giấy nháp đếm ô, vẽ, xé.

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/15/2017 11:05:46 AM | Thể loại: Thủ công 1 | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Thủ công 1. Giáo án học kì 1, Thủ công 1. . tailieuhoctap chia sẽ đến các bạn tài liệu Thủ công 1. Giáo án học kì 1 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Thủ công 1. Giáo án học kì 1 trong thể loại Thủ công 1 được chia sẽ bởi bạn Phú Phan Thanh tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào mục Thủ công 1 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 1 Thủ công 1 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Môn: Thủ công TUẦN 1 Tên bài dạy: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và công cụ thủ công A, thêm nữa Mục tiêu + HS biết một số loại giấy màu, bìa và công cụ để học thủ công B, nói thêm là Đồ DùNG DạY - HọC: Chuẩn bị những loại giấy màu, bìa và công cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thướt kẻ , bên cạnh đó C, bên cạnh đó Hoạt động dạy học cốt tử : I, cho biết thêm ổn định lớp: II, kế tiếp là Bài cũ: Kiểm

https://tailieuhoctap.com/giaoanthucong1/thu-cong-1-giao-an-hoc-ki-1.nutx0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Môn: Thủ công
TUẦN 1

Tên bài dạy: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ thủ công
A. Mục tiêu
+ HS biết một số loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công
B. Đồ DùNG DạY - HọC: Chuẩn bị các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công là kéo, hồ dán, thướt kẻ ...
C. Hoạt động dạy học chủ yếu :
I. ổn định lớp:
II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu giấy, bìa:
Để phân biệt giấy, bìa, GV giới thiệu quyển vở hay quyển sách: giấy là phần bên trong mỏng; bìa được đóng phía ngoài dày hơn. GV giới thiệu giấy mày để học thủ công.
2. Giới thiệu dụng cụ thủ công:
- Thước kẻ: Thước được làm bằng gỗ hoặc nhựa, thước dùng để đo chiều dài, trên mặt thước có chia vạch và đánh số.
- Bút chì dùng để kẻ đường thẳng, thường dùng loại bút chì cứng.
- Kéo dùng để cắt giấy, bìa.
- Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở. Hồ dán được chế biến từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột và đựng trong hộp nhựa.
5. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, dặn: chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ để học “Xé, dán HCN, hình tam giác”.


HS lấy giấy màu.

HS lật mặt phía trước là mặt màu và xem sau đó lật mặt sau có kẻ ô li

HS lấy thước kẻHS lấy bút chì

HS lấy kéo
HS lấy hồ

( Bổ sung – rút kinh nghiệm :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................============(((((((================
Môn: Thủ công
TUẦN 2

Tên bài dạy: Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
A. Mục tiêu
+ HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác
+ Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn
B. Chuẩn bị:
GV: Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác; 2 tờ giấy màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
C. Hoạt động dạy học chủ yếu :
I. ổn định lớp:
II. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài, ghi đề:
2. HD HS quan sát và nhận xét
Đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác?
3. GV HD mẫu:
a. Vẽ và xé hình chữ nhật:
Lấy tờ giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ hình chữ nhật có cạnh 12 ô, cạnh ngắn 6 ô. GV xé và HD.
GV làm lại các thao tác.
b. Vẽ và xé hình tam giác:
Đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 8 ô
Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu đỉnh tam giác.
- Từ đỉnh đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với 2 đỉnh dưới của hình chữ nhật ta có hình tam giác. GV xé và HD.
c. Dán hình: GV vừa HD vừa dán
4. Thực hành:
GV làm mẫu lại cho HS theo dõi và HD HS xé, dán.
5. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học, nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị của HS.
- Đánh giá sản phẩm, dặn chuẩn bị tiết sau xé dán hình vuông, tròn.


HS xem bài mẫu
Cửa ra vào, mặt bàn, quyển sách. Chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác.

HS theo dõi GV làm
HS quan sát hình chữ nhật GV vừa xé
HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật.


HS lấy giấy nháp có kẻ ô, tập đếm ô, vẽ và xé hình tam giác.
HS theo dõi GV và làm theo.

HS theo dõi GV dán hình

HS lấy giấy màu đánh dấu và vẽ hình chữ nhật, hình tam giác và xé dán.

( Bổ sung – rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
============(((((((================

Môn: Thủ công
TUẦN 3

Tên bài dạy: Xé, dán hình vuông, hình tròn
A. Mục tiêu
+ HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy để tạo hình.
+ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn