Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Đăng ngày 8/29/2009 3:31:28 PM | Thể loại: THÔNG TIN THAMKHẢO | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, THÔNG TIN THAMKHẢO. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả tài liệu Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học thuộc thể loại THÔNG TIN THAMKHẢO được chia sẽ bởi bạn Tùng Phạm Thủy tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục THÔNG TIN THAMKHẢO , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Hóa học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   DANH MỤC Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học (Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Số thứ tự Mã trang bị Tên trang bị Mô tả chi tiết

http://tailieuhoctap.com/giaoanthongtinthamkhao/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-cap-tieu-hoc.5xpruq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án THÔNG TIN THAMKHẢO


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học

(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự
Mã
thiết bị
Tên thiết bị
Mô tả chi tiết
Đối tượng sử dụng
Dùng cho lớp
Ghi chú

Học sinh
Giáo viênA
Tranh, ảnh


1
THTK1001
Bộ xương
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

2
THTK1002
Hệ cơ
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

3
THTK1003
Cơ quan tiêu hóa
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

4
THTK1004
Sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2


5
THTK1005
Cơ quan hô hấp
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

6
THTK1006
Cơ quan tuần hoàn
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

2 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

7
THTK1007
Cơ quan bài tiết nước tiểu
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

8
THTK1008
Cơ quan thần kinh
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu và 7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

9
THTK1009
Sơ đồ vòng tuần hoàn
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

10
THTK1010
Một số cơ quan trực tiếp tham gia quá trình trao đổi chất của cơ thể người với môi trường
Tranh câm, kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x