Mau dang ky hoc tap HCM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

ĐẢNG ỦY XÃ LONG THÀNH BẮC

CHI BỘ THCS LONG THÀNH BẮC

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Long Thành Bắc, ngày 12  tháng 08 năm 2012

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Làm theo tư tưởng, tấm hương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

năm 2012

 

Kính gửi: Chi bộ Trường THCS Long Thành Bắc

Tên tôi:

Chức vụ Đảng: ……… Chính quyền: ………; Đoàn thể: ………..

Hiện đang công tác tại Trường THCS Long Thành Bắc

Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đăng ký và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

1. Vtư tưởng chính trị:

- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của nhà nước và của nhân dân.

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra trung ương về việc thực hiện quy định này.

- Đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước  hết trong cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạng và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

3. Về tự phê bình, phê bình:

1

 

 


 

- Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.

- Có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dung5phe6 bình với động cơ xấu.

4. Về quan hệ với nhân dân:

Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc có thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

5. Về trách nhiệm trong công tác

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại , các sáng kiến trong lao động sản xuất, công tác.

Chủ động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc., chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện  tiêu cực khác

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phải và các biểu hiên cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”

6. Về ý thức tổ chức kỷ luật

Thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy định của tổ chức.  

7. Về đoàn kết nội bộ:

Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, công tâm với cán bộ dưới quyền, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp, để không ngừng tiến bộ.

1

 

 


 

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

II. BIỆNPHÁP THỰC HIỆN:

1. ………………

2. ………………

3. ……………….

…………………..

III. THỜI GIAN HOÀN THÀNH:

Thời gian hoàn thành ……….. ngày….tháng….năm

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ và các đồng chí để bản thân hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

 

 Người đăng ký

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/13/2012 11:18:09 PM | Thể loại: Thể dục 9 | Lần tải: 161 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Mau dang ky hoc tap HCM, Thể dục 9. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Mau dang ky hoc tap HCM .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Mau dang ky hoc tap HCM trong chủ đề Thể dục 9 được chia sẽ bởi bạn Kiên Nguyễn Tấn tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Thể dục 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Thể dục Thể dục 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập ĐẢNG ỦY XÃ LONG THÀNH BẮC CHI BỘ THCS LONG THÀNH BẮC * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Long Thành Bắc, ngày 12 tháng 08 năm 2012   BẢN ĐĂNG KÝ Làm theo tư tưởng, tấm hương đạo đức, thời trang Hồ Chí Minh năm 2012 Kính gửi: Chi bộ Trường THCS Long Thành Bắc Tên tôi: Chức vụ Đảng: ……… Chính quyền: ………; Đoàn thể: ………, cho biết thêm Hiện đang công tác tại Trường THCS Long Thành Bắc Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công ty đăng ký

https://tailieuhoctap.com/giaoantheduc9/mau-dang-ky-hoc-tap-hcm.fwydyq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


ĐẢNG ỦY XÃ LONG THÀNH BẮC
CHI BỘ THCS LONG THÀNH BẮC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành Bắc, ngày 12 tháng 08 năm 2012


BẢN ĐĂNG KÝ
Làm theo tư tưởng, tấm hương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2012

Kính gửi: Chi bộ Trường THCS Long Thành Bắc
Tên tôi:
Chức vụ Đảng: ……… Chính quyền: ………; Đoàn thể: ………..
Hiện đang công tác tại Trường THCS Long Thành Bắc
Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đăng ký và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của nhà nước và của nhân dân.
2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra trung ương về việc thực hiện quy định này.
- Đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạng và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
3. Về tự phê bình, phê bình:
- Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.
- Có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dung5phe6 bình với động cơ xấu.
4. Về quan hệ với nhân dân:
Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc có thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.
Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
5. Về trách nhiệm trong công tác
Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại , các sáng kiến trong lao động sản xuất, công tác.
Chủ động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc., chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác
Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phải và các biểu hiên cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”
6. Về ý thức tổ chức kỷ luật
Thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ