NS: 11 – 01 – 2020
ND: 14– 01 – 2020
Tiết: 39 NHẢY XA: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước; giậm nhảy bật cao; một số
động tác bổ trợ bài tập phát triển sức mạnh chân
ĐÁ CẦU : Ôn các động tác tâng cầu đã học ở lớp 8; bước di chuyển tâng
“búng” cầu; tâng “giật” cầu đỡ cầu.
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân, đà 3 – 5 bước giậm nhảy bật cao. Biết cách thực hiện đo đà , chạy đà giậm nhảy. Biết cách thực hiện tâng cầu, giật cầu, đỡ cầu.
2. Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ; thực hiện được kĩ thuật nhảy xa. Duy trì và nâng dần thành tích. Biết cách thực hiện tâng cầu, giật cầu, đỡ cầu. Biết phân phối sức khi chạy bền.
3. Thái độ:
+ Giáo dục HS có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực , nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong khi tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân tập
2. Phương tiện: + HS: Trang phục thể dục, cầu đá
+ GV: Còi,cờ, hố nhảy, cầu đá
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
 Đ/L
 P.PTỔ CHỨC

 PHẦN MỞ ĐẦU
a/ Nhận lớp điểm danh
-Phổ biến nội dung

b/ Khởi động
* Khởi đông chung: Xoay các khớp,cổ ,tay,hông,gối
*Khởi động chuyên môn
+ Đá lăng trước
+ Đá lăng trước- sau
+ Bật nhảy cóc
PHẦN CƠ BẢN
a. Nhảy xa:
Y/C:+Phối hợp liên tục các bước chạy
+Giậm nhảy tốt, đảm bảo động tác đá lăng của chân lăng (đánh lăng duỗi thẳng chân giậm)
*Bổ trợ:-Chạy đà giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng
-1bước bước bục rơi bằng 2 chân.
b. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ tâng cầu.
* Tập chuyền cầu (theo nhóm)


c. Luyện tập chạy bền
Cự ly 400 – 500m)

PHẦN KẾT THÚC
1. Củng cố: Đã củng cố từng phần
2. Thả lỏng:Thả lỏng các khớp, rung tay chân,thả lỏng toàn thân
3.Nhận xét: Ý thức tập luyện của HS, mức độ thực hiện kĩ thuật động tác.
4. Hướng dẫn về nhà: - Luyện tập các động tác bổ trợ, tập nhảy cấp, chạy bền, đá cầu, nhảy dây….

8 -10ph


30-32p


3 -5 lần
1 lần

4-5p
Cán sự tổ Chức,ổn định báo cáo
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
(
-Cán sự tổ chức khởi động
x x x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x
(
Giáo viên tổ chức khởi động như trên
- Giáo viên chia lớp làm 2 nhóm( nam,nữ )luyện tập ,nam luyện tập bước bộ,nữ luyện tập bỗ trợ
x x x x x
x x x x x
(
Cán sự tổ chức luyện tập

Giáo viên quan sát sửa sai
x x x x x
x x x x x (
(
Giáo viên mời học sinh trình diễn kết hợp nhận xét sưa sai.
+ Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho HS tạp luyện tâng cầu theo nhóm

* G.v tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ

Lớp trường cho lớp thả lỏng
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
(


NS: 11 – 01 – 2020
ND: 14– 01 – 2020
Tiết: 40 NHẢY XA: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật , chạy đà 3-4 bước phối
hợp giậm nhảy – trên không; chạy đà giậm nhảy “bước bộ” trên không.
ĐÁ CẦU : Ôn đá cầu tấn công bằng mu bàn chân; Học phát cầu cao chân
chính diện bằng mu bàn chân, Giới thiệu