Tiết 15

Thể dục:
Ôn : từ nhịp 1-> 40 (nam), Nữ từ nhịp 1 – 40, Học từ nhịp 41- 45(nữ) từ nhịp 41- 45(nam)

Chạy Ngắn:
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ nâng cao đùi , chạy đạp sau, xuất phát thấp- chạy lao – chạy giữa quãng(50m), giới thiệu luật điền kinh cơ bản trong phần chạy ngắn.

Chạy bền :
Trên địa hình tự nhiên


I- Mục tiêu
1/ Kiến thức:
- Trọng tâm là bài TD và 3 giai đoạn chạy nhanh
Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1->nhịp 45(nữ): 1->nhịp 45(nam)
Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ cho chạy nhanh xuất phát thầp xuất phát thấp- chạy lao và chạy gữa quãngvà biết được luật điền kinh cơ bản trong phần chạy ngắn.
Biêt cách rèn luyện sức bền.
2/ Kỹ năng:
Thực hiện được tương đối tốt các động tác TD từ 1-40 nam, từ 1-40 với nữ, ban đầu nắm và thực hiện động tác từ 41-45 với Nam,Nữ.
Thực hiện được 3 giai đoạn đầu của chạy nhanh xuất phát -chạy lao- chạy giữa quãng tiếp tục hiểu biết về luật điền kinh cơ bản trong phần chạy ngắn.
Biết phân phối sức trong quá trình chạy bền .
3/ Thái độ: -Yêu cầu hoạt động tích cực, nghiêm túc, an toàn.
4/Định hướng phát triển năng lực:
a.Năng lực chung: nhanh, mạnh, bền, khéo.
b. Năng lực chuyên biệt: phát triển sức nhanh, mạnh, bền, khéo trong vận động.
5/Phương pháp và kỹ thuật dạy học.
aPhương pháp dạy học: hoạt động cá nhân, nhóm, tự nghiên cứu , nhóm quay vòng tự kiểm tra đánh giá, vận dụng thực tế …
- Kỹ thuật dạy học: Tia chớp, 3 lần 3, ổ bi…
II-Địa điểm - Phương tiện
1.Địa điểm: Sân tập trường THCS Lương Khánh Thiện
2. Phương tiện:
Giáo viên: Cờ hiệu, còi, tranh chạy ngắn, tranh bài thể dục
Học sinh: vệ sinh sân tập, trang phục thể thao theo quy định nhà trường
III- Nội dung và phương pháp

Nội dung
ĐL
Phương pháp

A phần mở đầu:
1- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số
Kiểm tra sức khoẻ học sinh
phổ biến nội dung yêu cầu
2- Khởi động
a.Khởi động chung: xoay các khớp ,ép dọc, ép ngang
Tập bài thể dục tay không (5 dộng tác)
b. Khởi động chuyên môn :
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy hất gót về sau
3- Kiểm tra bài cũ
-Thực hiện các động tác (bước nhỏ ,nâng cao đùi, đạp sau
-Thực hiện từ nhịp 1-> 40 nam, 1-40 nữ bài TDPTT
7-2x8/đt


- Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ theo ĐH:
(((((((
(((((((
(((((((
(((((((
(
- GV nhận lớp rồi hướng dẫn học sinh khởi động
- Gọi 2-3 học sinh


-> HS khác nhận xét => GV nhận xét chung và cho điểm

B- Phần cơ bản
1. Thể dục liên hoàn
* Ôn:
-Nữ từ nhịp 1 40
-Nam từ nhịp 1 40
* Học : từ nhịp 41 – 45 (nữ )
/
từ nhịp 41 – 45 (nam )
/
* Chia nhóm
* Củng cố thực hiện động tác 1-40 nữ, 1-40 nam
2. Chạy CLN