Tiết 14
BÀI TD:
Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35

CHẠY NGẮN:


CHẠY BỀN :
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “chạy lò cò tiếp sức ” Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích và đánh đích (60m)
Chạy trên địa hình tự nhiên.I- Mục tiêu
1.Kiến thức
Biết cách chơi trò “Lò cò tiếp sức”và các đt bổ trợ cho Chạy ngắn và thực hiện được kt xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và đánh đích 60m.
Biết cách chạy về đích và đánh đích.
Biết cách thực hiện động tác bài thể dục liên hoàn và thực hiện với nhạc.
2.Kỹ năng:
Thực hiện tốt các nhịp từ 1 - 35 bài thể dục liên hoàn với nhạc.
Thực hiện tương đối được kĩ thuật xuất thấp - chạy lao - chạy giữa quãng 60m. ban đầu thực hiện được cách chạy về đích và đánh đích.
3.Thái đô:
Nghiêm túc thực hiện theo nội dung yêu cầu và định lượng đề ra.
Yêu cầu hoạt động tích cực, nghiêm túc, an toàn.
4.Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực chung: nhanh, mạnh, bền, khéo.
Năng lực chuyên biệt: phát triển sức nhanh, mạnh, bền, khéo trong vận động.
5.Phương pháp tổ chức và kỹ thuật dạy học.
Phương pháp tổ chức dạy học: hoạt động cá nhân, nhóm, tự nghiên cứu , nhóm quay vòng tự kiểm tra đánh giá, vận dụng thực tế …
- Kỹ thuật dạy học: Tia chớp, 3 lần 3, ổ bi…
II-Địa điểm - Phương tiện
1.Địa điểm: Sân tập trường THCS Lương Khánh Thiện
2. Phương tiện:
Giáo viên: Cờ hiệu, còi, tranh chạy ngắn, tranh bài thể dục.
Học sinh: vệ sinh sân tập, trang phục thể thao theo quy định nhà trường.
III- Nội dung và phương pháp
Nội dung
Đ L
Phương pháp tổ chức

A/phần mở đầu:
1- Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số
Kiểm tra sức khoẻ học sinh
phổ biến nội dung yêu cầu
2- Khởi động:
a- Khởi động chung :
Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp, ép dọc , ép ngang ,tập bài Bài thể dục tay không 7 động tác.

b- Khởi động chuyên môn :Tập các động tác bổ trợ: (chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, hất gót chạm mông)


3. Kiểm tra bài cũ
Thực hiện từ nhịp 1-35 btd liên hoàn
7-8’

1’
1l

2x8
1-2 l

2’
lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số theo ĐH:
(((((((
(((((((
(((((((
(((((((
(
- GV nhận lớp rồi phổ biến nội dung ngắn gọn
- GV hướng dẫn học sinh khởi động
- ĐH :
(((((((
(((((((
(((
((
((
((
* Gọi 2 HS lên thực hiện
- GV sửa sai cho học sinh Hs khác nhận xét cho điểm.

B- Phần cơ bản
*Trò chơi “lò cò tiếp sức ”


1. Thể dục liên hoàn

*. Ôn từ động tác 1- 35
2. Chạy ngắn
a. Ôn các động tác bổ trợ:
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao gối
- Chạy gót chạm mông
-Chạy đạp sau

* Chia nhóm
* Nhóm 1: Tổ 1+2
* Nhóm 2: Tổ 3+4b. Luyện tập : Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng, chạy về đích và đánh đích (60m).


*Củng cố :
- Thực hiện từ nhịp 1– 35 bài thể dục liên hoàn cả nam và nữ
- Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao

* Chạy bền:
-Nữ chạy 300m
-Nam chạy 500m
30-32’
1-2l


8-10’

2-3l
8-10’
1-2l
1-2l
1-2l
1-2l
3-5’

1l
3-5’

* ĐH trò chơi
((((
((((

0

((((

0

((((

0

 Xp Đ

* ĐH