CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: - Hội đồng Sáng kiến Trường THCS Bình Thắng;
- Hội đồng Sáng kiến trường THCS Đa Kia;
- Hội đồng sáng kiến huyện Bù Gia Mập.
Tôi ghi tên dưới đây:
Số TT

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

1
Phạm Văn Phong
08/01/1990
Trường THCS Bình Thắng
Giáo viên
ĐHSP
TDTT
50%

2
Hoàng Đình Tuấn
25/05/1993
Trường THCS Bình Thắng
Giáo viên
ĐHSP
TDTT
50%


Là đồng tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Phương pháp tập luyện kĩ thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích môn Đá Cầu”.
Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Không có
Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Thể Dục trong trường THCS.
Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: áp dụng chính thức từ tháng 10 năm 2019
I. Mô tả bản chất của sáng kiến
1. Tính mới:
Thể dục là một biện pháp tích cực, tác động nhiều tới sức khỏe học sinh, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản làm cơ sở cho học sinh và rèn luyện thân thể bồi dưỡng đạo đức tác phong ở học sinh phổ thông nói riêng và Trường THCS Bình Thắng nói riêng.
Đá cầu là một trong những phân môn của môn thể dục Trường THCS có thể tổ chức học tập ở mọi điều kiện, phù hợp với đông đảo đối tượng học sinh và là một trong những nội dung tham gia hội thao các cấp.
Nhưng với điều kiện của trường THCS Bình Thắng, trường cách xa trung tâm nên điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa trường còn đang trong giai đoạn xây dựng. Vì vậy một số em không có năng khiếu và thể trạng sức khỏe yếu chưa mạnh dạn tham gia môn học.
Sáng kiến: “Phương pháp tập luyện kĩ thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích môn Đá Cầu”. Giúp các em đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập, những kỹ thuật, chiến thuật là tiền đề để các em gặt hái được nhiều kết quả cao khi đi thi đấu, giúp cho những em không có năng khiếu, chưa hứng thú với môn đá cầu được tiếp cận nhiều hơn.
Hơn nữa khi các em có hứng thú học tập và đạt kết quả cao trong luyện tập sẽ tạo tinh thần sảng khoái kích thích các em học tập tốt các môn văn hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các em gắn kết tinh thần tập thể hòa đồng trước các bạn.
2. Nội dung của sáng kiến:
Môn đá cầu được đưa vào học chính thức môn thể dục từ lớp 6 đến lớp 9 nhằm rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cần thiết về môn đá cầu. Qua quá trình tập luyện giúp học sinh rèn luyện sự nhanh nhẹn, ý trí, tính tổ chức, tính kỉ luật. Qua đó nhằm phát hiện, bồi dưỡng vận động viên tài năng tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh. Ở lứa tuổi lớp 8, 9 tâm sinh lý của các em thay đổi nhiều về thể hình và tâm lý vì vậy giáo viên cần đưa ra những phương pháp tập luyện phù hợp và tâm lý vững vàng để các em tập luyện và thi đấu.
Nhưng do một số nguyên nhân khách quan nào đó các em còn chưa biết đến môn đá cầu, kĩ năng động tác còn hạn chế, thành tích chưa cao, tâng cầu còn sai kĩ thuật, thành tích không cao, phát cầu không qua lưới hoặc qua lưới nhưng lại ra ngoài sân, đỡ phát cầu không tốt (10 trái mới đỡ được 1,2 trái), chưa biết tấn công, chưa biết chiến thuật thi đấu.
2.1. Phương pháp tập luyện một số kĩ thuật đá cầu cơ bản
2.1.1. Tập kĩ thuật tâng cầu:
a. Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng mu bàn chân, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Hình 1: Tâng cầu bằng đùi Hình 2: Tâng cầu bằng mu bàn chân


b. Luyện Tập:
Tập mô phỏng động tác không cầu: Giáo viên tập mô phỏng các kĩ thuật, cho học sinh tập luyện mô phỏng theo hiệu lệnh của giáo viên.
Tập luyện với cầu: Ban đầu giáo viên cho học sinh thực hiện các động tác đơn cho các em tâng cầu một lần chạm rồi bắt lại bằng tay và động tác tâng cầu từng cái một tập luyện trở nên chính xác, thuần thục thì yêu