THỂ DỤC 1- TUẦN 7-8
Bài: 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng.
Biết cách dàn hàng, dồn hàng.
Biết cách tham gia chơi trò chơi
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.


 II/ CƠ BẢN:
a.- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng. Thôi
- Nghiêm, nghỉ. Bên phải(trái)….quay

Nhận xét
b. Dàn hàng, dồn hàng.

Nhận xét

c. Trò chơi: Qua đường lội


22 – 24’


Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

GV

GV hướng dẫn cách dàn hàng cho hs nắm, hô khẩu lệnh cho hs thực hiện động tác.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai ở HS.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV

Bài: 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – THỂ DỤC RÈN LUYỆN THẾ CƠ BẢN

I/ MỤC TIÊU
Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.
(hai tay đưa ra trước có thể còn chưa thẳng).
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

6 – 8’


Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:
a/. Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi
Nhận xét
Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng (4 tổ