THỂ DỤC 1- TUẦN 5-6
Bài: 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay theo (có thể còn chậm).
Bước đầu làm quen trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)


6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV

 II/ CƠ BẢN:
a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi


b. Tư thế nghỉ .
Tư thế nghiêm .
Bên phải (trái)….quay
Nhận xét:
c. Trò chơi vận động
Trò chơi: “Qua đường lội”
22 – 24’

Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

GV quan sát, sửa sai ở HS.


Phương thức tập luyện gióng như trên.


GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


Bài: 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó.
Biết cách chơi trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng
(Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)


6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV

 II/ CƠ BẢN:
a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi


b. Tư thế nghỉ .