THỂ DỤC 1- TUẦN 33-34-35
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái (nhận biết đúng hướng và xoay người theo).
Biết cách truyền cầu theo nhóm 2 người (số lần có thể còn hạn chế).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường, 1 còi. Mỗi HS một quả cầu.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái)
Thành 4 hàng dọc…tập hợp
Nhìn trước… ..thẳng Thôi
Nghiêm (nghỉ)
Bên phải (trái)….quay
Nhận xét:
b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét:
22 – 24’


GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs.

Đội hình tập luyện

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Thực hiện cơ bản đúng các đ.tác của bài thể dục phát triển chung.
Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ) với số lần tăng dần.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Nhận xét:
b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét
22 – 24’

GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở hs.

Đội hình tập luyện

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 Tổng kết môn học
I. Mục tiêu:
Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học. Đánh giá kết quả học tập để phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo.
Địa điểm và phương tiện:
Trong lớp học. G kẻ một bảng để chuẩn bị hệ thống các nội dung học.
Đội hình đội ngũ
Thể dục RLTTCB