THỂ DỤC 1- TUẦN 31-32
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi (có kết hợp vần điệu).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. II/ CƠ BẢN:
aTrò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét:


b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét

22 – 24’

Đội Hình

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát nhớ nhở hs.

Đội hình tập luyện

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Thực hiện cơ bản đúng các đ.tác của bài thể dục pát triển chng (thực hiện theo nhịp hô nhưng có thể còn chậm).
Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. II/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung
Giáo viên tổ chức HS luyện tập
Nhận xét:


b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét
22 – 24’

Cả lớp cùng thực hiện theo nhịp hô của GV.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs.
Đội hình tập luyện

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .THỂ DỤC 2- TUẦN 31-32

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu cho bạn.
-- Làm quen với trò chơi “Ném bóng