THỂ DỤC 1- TUẦN 3-4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Mục tiêu:
, dúng .
cỏch nghiờm ,(theo GV ).
Tham
Địa điểm và phương tiện:
Sân trường.
GV chuẩn bị 1 còi.
Nội dung và phương pháp lên lớp:
nội dung
đl
 phương pháp tổ chức

Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động


2 phút

2 phút


- G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. H sửa lại trang phục.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2.

Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Tập tư thế đứng nghiêm, nghỉ:
+ Tư thế đứng nghiêm :

+ Tư thế đứng nghỉ:
+ Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ.
+ Tập phối hợp : Tập họp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ.
- Trò chơi : :“ Diệt các con vật có hại”.

10 phút

10 phút


5- 6 phút

- Lần 1: G điều khiển.
- Lần 2, 3: Lớp trưởng điều khiển.
- Xoay thành hàng ngang.

- G hô: “Nghiêm !” H đứng ngay ngắn, hai gót chân sát vào nhau, hai mũi chân chếch sang hai bên tạo thành hình chữ V, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi.
- G hô : “Nghỉ !” H chùng gối chân trái, đúng dồn trọng tâm lên chân phải, tai buông tự nhiên. Khi mỏi, đổi chân.
- Tập 2- 3 lần

- Tập 2 lần.


Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học.
- G nhận xét giờ học và giao bài về nhà.

3 phút
1 phút

1 phút
- H tập hợp theo hàng ngang.
- H giậm chân tại chỗ.

-Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những H còn mất trật tự.

 Bài 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Mục tiêu:
Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.
Biết cách đứng nghiêm ,đứng nghỉ .
Nhận biết được hướng để xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm ).
Biết tham gia chơi .
Địa điểm và phương tiện:
Sân trường. GV chuẩn bị 1 còi.
Nội dung và phương pháp lên lớp:
nội dung
đ l
phương pháp tổ chức

1. Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Khởi động


1 phút


2 phút


- G giúp cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2.

 2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ:- Quay phải, quay trái:


* Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái
- Trò chơi : :“ Diệt các con vật có hại”.

8 phút
10 phút
7 phút3 phút

- Lần 1: G điều khiển.
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển.
- Sau mỗi lần G nhận xét, cho H giải t