THỂ DỤC 1- TUẦN 29-30
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
Bước đầu biết cách chơi trò chơi (chưa có vần điệu).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển thành vòng tròn khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét:

b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét

22 – 24’

- Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV


Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
Bước đầu biết cách chơi trò chơi (có kết hợp với vần điệu).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . Mỗi HS một quả cầu
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
aTrò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét:
b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu
Nhận xét

22 – 24’

Đội Hình

* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
GV quan sát nhớ nhở hs.

Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


THỂ DỤC 2- TUẦN 29-30
BÀI 57: TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI ” VÀ “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu
- Làm quen với trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
- Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối