THỂ DỤC 1- TUẦN 25-26
BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung (có thể còn we6n tên động tác).
Bước đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường, 01 còi
Mỗi HS một quả cầu.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn bài thể dục
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp.


b. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyệnc. Tâng cầu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập


22 – 24’


Đội hình tập luyện

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *


GV
GV quan sát, nhắc nhở sửa sai ở HS.GV nhắc lại lại nội dung ôn tập, những sai lầm thường mắc và cách sửa sai cho HS nắm.
Đội Hình tập luyện.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV

GV giới thiệu quả cầu, sau đó làm mẫu đ. Tác vừa giải thích cách chơi. Tổ chức cho HS tập luyện.
Chia lớp thành nhiều nhóm tập lyện, GV wan sát nhớp nhở hs đảm bảo an toàn.
GV quan sát, nhắc nhở sửa sai

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.


Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ


BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc tung cầu lên cao rồi bắt lại.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường, 01 còi
Mỗi HS một quả cầu.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn bài thể dục
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpb.Tâng cầu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập. 22 – 24’


Đội hình tập luyện

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *


GV
GV quan sát nhắc nhở