THỂ DỤC 1- TUẦN 23-24
BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác toàn thân của bài TD phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Học động tác phối hợp

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
Nhận xét:


b. Ôn 6 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Nhận xét
c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh”
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
\
Nhận xét:
22 – 24’

GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập.GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm.

Đồi hình tập luyện như trên.
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác đều hòa của bài TD phát triển chung.
Biết cách điểm số đúng hàng học theo tổ và lớp.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:
a. Học động tác điều hoà

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
Nhận xét

b. Ôn 7 động tác thể dục đã học (cả bài )
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Nhận xét:

* Ôn điểm số hàng dọc theo tổ (hàng)
Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện.

Nhận xét:
c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh”
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi22 – 24’

GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập.


GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm.

Đồi hình tập luyện như trên.
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.

Từ đội hình trên cho hs quay sang phải hoặc trái thành hàng dọc. Điểm số theo hàng.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm