THỂ DỤC 1- TUẦN 21-22
BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU
Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài TD phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi. tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)


6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn phối hợp 3 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 4 nhịp
Nhận xét


b. Học động tác vặn mình (2 x 8 nhịp)

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
Nhận xét:* Ôn 4 động tác thể dục đã học.
Mỗi động tác thực hiện 2 x 4 nhịp
Nhận xét:

c. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
Nhận xét


GV nêu tên động tác, và hô nhịp cho hs xem và tập theo giáo viên.tập.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *


GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.

GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.

Đồi hình tập luyện như trên.
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện

GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


sung:


Bài: 22:BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác bụng của bài TD phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)


6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Học động tác bụng:

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
Nhận xét

b. Ôn 5 động tác thể dục đã học
Mỗi động