THỂ DỤC 1- TUẦN 17-18
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi, các vật khác ……..
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”

22 – 24’

GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .SƠ KẾT HỌC KÌ I
I/ MỤC TIÊU
Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn we6n một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kĩ năng đó.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV

 II/ CƠ BẢN:
Sơ kết học kì I
GV cùng hs nhắc lại những kiến thức đã học, kĩ năng đã học về: ĐHĐN, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động.
Xen kẻ, gv gọi một vài HS lên làm mẫu các động tác.
GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục tropng HK II.
a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức


Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
Nhận xét:
22 – 24’

Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

GV
GV sửa sai ơ HS.


GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


THỂ DỤC 2- TUẦN 17-18
BÀI 33: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”VÀ “NHÓM BA, NHÓM BẢY”
I. Mục tiêu
- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”và “Nhóm ba, nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi