THỂ DỤC 1- TUẦN 15-16
BÀI 15: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phái sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
b.Ôn phối hợp:

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
22 – 24’
Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.


III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


BÀI 16: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.
Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông.
Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. II/ CƠ BẢN:
a. Ôn phối hợp:

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịpb. Ôn phối hợp:
Nhận xét

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Nhận xét

22 – 24’

Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.
Đội Hình
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *GV
GV wan sát ở hs, sửa sai.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo