THỂ DỤC 1- TUẦN 13-14
BÀI 13: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
Làm wen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.
Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
Nhận xét
b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
Nhận xét
* Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông
Nhận xét
d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

22 - 24’


Gv nêu nội dung ôn tập và hô nhịp cho hs tập.

GV quan sát và sửa sai ở hs

GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.

- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


BÀI 14: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG
I/. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Làm wen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Sân trường , 1 còi .
III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV quan sát, nhận xét.
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:

Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
Nhận xét

b.Ôn phối hợp
Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 2: Đứng hai tay chống hông.
Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 4: Về TTCB.
* Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau), hai tay chống hông
Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
22 – 24’

GV hô nhịp cho hs tập luyện, quan sát nhắc nhở ở hs nào thực hiện chưa đúng.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *