THỂ DỤC 1- TUẦN 11-12
BÀI 11: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước (có thể còn thấp), hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).
Bước đầu làm quen với trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh,……….
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên HS di chuyển thành vồng tròn và khởi động.

 II/ CƠ BẢN:
a. Đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông
+ Nhịp 2: Về TTCB
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông
+ Nhịp 4: Về TTCB.
b. Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét

22 - 24’

GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .


BÀI 12: DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Biết cách đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
Làm quen wen với trò chơi (động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
6 – 8’

Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.


 II/ CƠ BẢN:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
Nhận xét:
Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
Nhận xét:
c. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.

Nhận xét

d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét:

22-24’

GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Đội hình như trên.