THỂ DỤC 1- TUẦN 1-2
Bài 1
TỔ CHỨC LỚP- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I Mục tiêu:
Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản .
Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện .
Bước đầu biết cách chơi trò chơi .
II Địa điểm và phương tiện:
Sân trường.
GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật.
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức

Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động


2 phút

3 phút


- G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang.
- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2.

Phần cơ bản:
- Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn.
- Phổ biến nội quy luyện tập:
+ Tập hợp dưới sự điều khiển của cán sự.
+ Trang phục luôn gọn gàng, không đi dép lê.
+ Muốn ra ngoài hay vào lớp phải xin phếp G.
Cho H sửa lại trang phục.
- Trò chơi : :“ Diệt các con vật có hại”.
+ G nêu tên trò chơi.
+ Hãy kể tên các con vật có ích ? có hại ? ( kết hợp sử dụng tranh.)
G hướng dẫn cách chơi.


5 phút

10 phút10 phút

- Tập hợp 4 hàng ngang:

x - x - x - x - x .......
x - x - x - x - x .......
x - x - x - x - x .......
x - x - x - x - x .......
x- H tập hợp theo hàng ngang hoặc vòng tròn. Các em có thể đứng hoặc ngồi xổm.

- H sửa lại trang phục cho gọn gàng.

- Kể tên ...
- Khi gọi đến tên các con vật có hại thì cả lớp đồng thanh hô:“ Diệt ! Diệt ! Diệt !”và tay giả làm động tác đập ruồi, muỗi; còn gọi tên con vật có ích thì đứng im, ai hô: “ Diệt ! ” là sai. Phải đi lò cò một vòng xung quanh các bạn.
- G gọi tên một số con vật cho H làm quen dần với cách chơi.

Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh.
- G cùng H hệ thống bài học
- G kết thúc giờ học.

3 phút
1 phút
1 phút

- H đứng vỗ tay và hát.

- G hô:“ Giải tán !” , H hô : “Khoẻ !”

Bài 2
Trò chơi -đội hình đội ngũ
I Mục tiêu:
Làm quen tập hợp hàng dọc ,dóng hàng dọc .
Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm )
BiẾT cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV .
II Địa điểm và phương tiện:
Sân trường.
GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật.
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức

Phần mở đầu:
- G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- G nhắc lại nội quy và cho H sửa lại trang phục.
- Khởi động


2 phút

1 phút

2 phút


- G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang.
- H sửa lại trang phục.

- Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2.

Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
+ Tập hợp hàng dọc: