GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11
Ngày soạn: 30/11/2019 Tuần : 14 Tiết chương trình: 28
CHƯƠNG : Đá cầu (Tiết 1/5 )
NỘI DUNG : Kỹ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu

I. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
- Biết cách thực hiện di chuyển bước lướt, tâng giật cầu.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện được di chuyển bước lướt, tâng giật cầu
3. Thái độ :
- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác rèn luyện các kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức cao
đảm bảo an toàn trong luyện tập, biết đề phòng chấn thương trong tập luyện.
4. Năng lực:
a) Năng lực chung : Phát triển độ khéo léo, mềm dẽo, tốc độ, sức bật.
b) Năng lực đặc thù: Phát huy năng khiếu tố chất thể lực của học sinh .

II. Địa điểm và phương tiện
1. Địa điểm: Sân trường tại cơ sở 2.
2. Phương tiện: tài liệu sách GK lớp 11, 20 trai cầu.
2.1. Giáo viên
- Trang phục thể dục thể thao, còi, tài liệu SGK 11.
- Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện.
2.2. Học sinh
- Trang phục thể dục thể thao .
- Làm vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn nơi tập luyện.

III. Phương pháp dạy học (PPDH):
- Thuyết trình, trực quan, phân nhóm, đồng loạt và lần lượt.
IV. Tiến trình dạy học:

Nội dung
ĐLVĐ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tổ chức thực hiện

1.Hoạt động mở đầu :
1.1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra tình hình lớp học.
1.2. Phổ biến nội dung, yêu cầu :.
- Di chuyển bước lướt.
- Tâng giật cầu.
1.3. Hoạt động khởi động
- Khởi động chung: có 9 động tác đã hướng dẫn tập tiết 1

- Khởi động chuyên môn :
Xoay cánh tay, khớp vai, khủy tay, xoay hông, chạy đá lăng 2 chân.
(8’)
1’


1’


3’3’

- Quan sát lớp học và nghe báo cáo sỉ số lơp học.

- Học mới 2 nội dung:
- Di chuyển bước lướt.
- Tâng giật cầu.

- Giao nhiệm vụ cho cho cán sự hướng dẫn 9 động tác


- Thị phạm các động tác và hướng dẫn khởi động .

- Lớp trưởng tập hợp điểm số , báo cáo.

- Tập trung nghe GV phổ biến nội dung học.


- Cán sự hướng dẫn lớp thực hiện 9 động tác mỗi động tác 2L x 8n.

- Cán sự hô mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp

- 4 hàng ngang cự 1 khủy tay đứng.

- 4 hàng ngang, 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng.

- 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay.


- 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay.

2.Hoạt động hình thành kiến thức:
2.1. Hướng dẫn động tác qua tranh:
- Di chuyển bước lướt

- Tâng giật cầu.

2.3 Hướng dẫn động tác:
- Di chuyển bước lướt .

- Tâng giật cầu.

(6’)

1’1’


2’

2’- Thị phạm động tác cùng 1HS- Thị phạm động tác không bóng.

- Phân tích và thự hiẹn động tác cùng 1 HS.
- Phân tích và thự hiện động tác cùng 1 HS.


- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.


- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.

- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.
- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.


- 4 hàng ngang cự ly 1 cánh tay.


- 4 hàng ngang cự ly 1 cánh tay.

- 4 hàng ngang cự ly 1 cánh tay
- 4 hàng ngang cự ly 1 cánh tay

3. Hoạt động luyện tập :
3.1. Cách tập
- Di chuyển bước lướt.

- Tâng giật cầu

3.2. Báo cáo về kết quả luyện tập:
- Trưởng nhóm nữ báo cáo tập luyện động tác ưu khuyết trong khi tập.

3.3 Tăng lực chạy bền
Nữ Chạy 4 vòng, nam