GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11
Ngày soạn: 18 / 10 / 2019 Tuần: 8 Tiết chương trình: 16
CHƯƠNG : Bóng chuyền (Tiết 1/12 )
NỘI DUNG : Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. Đệm bóng.
Ôn phát bóng thấp tay chính diện.

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. Phát bóng thấp tay chính diện. Đệm bóng.
2. Kỹ năng :
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. Phát bóng thấp tay chính diện. Đệm bóng.
3. Thái độ :
- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác rèn luyện các kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức cao
đảm bảo an toàn trong luyện tập, biết đề phòng chấn thương trong tập luyện.
4. Năng lực:
- Năng lực chung : Phát triển độ khéo léo, mềm dẽo, tốc độ, sức bật.
- Năng lực đặc thù: Phát huy năng khiếu tố chất thể lực của học sinh .

II. Địa điểm và phương tiện
1. Địa điểm: Sân trường tại cơ sở 2.
2. Phương tiện: tài liệu sách GK lớp 11, 20 quả bóng chuyền
2.1. Giáo viên
- Trang phục thể dục thể thao, còi, tài liệu SGK 11.
- Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện.
2.2. Học sinh
- Trang phục thể dục thể thao .
- Làm vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn nơi tập luyện.

III. Phương pháp dạy học (PPDH):
- Thuyết trình, trực quan, phân nhóm, đồng loạt và lần lượt.
IV. Tiến trình dạy học:

Nội dung
ĐLVĐ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tổ chức thực hiện

1.Hoạt động mở đầu :
(10’)
1.1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra tình hình lớp học.

1’


- Quan sát lớp học và nghe báo cáo sỉ số lơp học.

- Lớp trưởng tập hợp điểm số , báo cáo.

- 4 hàng ngang cự 1 khủy tay đứng.

1.2. Phổ biến nội dung, yêu cầu
- Ôn tập chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện.
- Ôn đệm bóng.

1’


Phổ biến nội dung học :
- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Phát bóng thấp tay chính diện.
- Đệm bóng.

- Tập trung nghe GV phổ biến nội dung học.- 4 hàng ngang, 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng.


1.3. Phòng tránh cứu đuối nước Tình huống 8 : “Bạn có giám thử sức không”
3’
- Giáo viên hướng dẫn tình huống, tìm hiểu nguyên nhân, thực hành và cách xử lí., giải thích.
- Tập trung nghe GV phổ biến nội dung học phòng tránh đuối nước.
- 4 hàng ngang, 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng.

1.4. Hoạt động khởi động
- Khởi động chung: có 9 động tác đã hướng dẫn tập tiết 1
3’- Giao nhiệm vụ cho cho cán sự hướng dẫn 9 động tác

- Cán sự hướng dẫn lớp thực hiện 9 động tác mỗi động tác 2L x 8n.

- 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay.


 - Khởi động chuyên môn :
Xoay cánh tay, khớp vai, khủy tay, xoay hông, chạy bước nhỏ nâng cao đùi
2’
. - Thị phạm các động tác .
- Cán sự hô mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp
- 4 hàng ngang cự ly 1 dang tay.

2.Hoạt động hình thành kiến thức:
(5’)
2.1. Hướng dẫn động tác qua tranh
- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.


1’


- Thị phạm động tác có bóng tại chỗ cùng với1 HS.phân tích và giảng giải kỹ thuật :


- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.


- 4 hàng ngang cự ly 1cánh tay


Đệm bóng 

1’- Thị phạm động tác có bóng tại chỗ cùng với1 HS.phân tích và giảng giải kỹ thuật

- Quan sát và nghiên cứu kỹ thuật động tác.


- 4 hàng ngang cự ly 1cánh tay


Phát bóng thấp tay chính diện. 
1’
-