DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Trường THCS Nam Thái A

      Bộ phận thiết bị

 

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN CÓ

Cơ số cho 4 lớp

Môn Toán

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

5 bộ

1 bộ

1 bộ

0

 

2

Mô hình

3 bộ

0

3 bộ

( 20 cái)

1 bộ

 

3

Dụng cụ

5 bộ

2 bộ

24 bộ

1 cái

1 bộ

2 cái

 

4

Băng, đĩa

4 cái

0

0

1 cái

 

MÔN VẬT LÍ

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

4 tờ

0

4 tờ

3 tờ

 

2

Mô hình

0 bộ

299 cái

14 bộ

390 cái

7 bộ

306 cái

90 bộ

429 cái

 

3

Vật liệu tiêu hao

0

0

0

48 cái

 

MÔN SINH HỌC

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

1bộ

1 tờ

0

5 tờ

0

13 tờ

0

30 tờ

 

2

Mô hình

4 cái

7 cái

6 bộ

4 hộp

 

3

Mẫu vật

2 hộp

0

2 hộp

1 hộp

 

4

Dụng cụ

6 bộ

1 hộp

133 cái

1 bộ

3 hộp

202 cái

5 bộ

3 hộp

103 cái

0

0

22 cái

 

5

Hóa chất

0

8 thứ

0

0

 

4

Băng, đĩa

5 cái

0

0

0

 

MÔN HÓA HỌC

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

0

0

12

4

 

2

Dụng cụ

0

0

258 Cái

2 Hộp

26 Bộ

342 Cái

1 Hộp

22 Bộ

 

3

Hóa chất

0

0

24 loại

55 loại

 

4

Mô hình

0

0

0

5 bộ

 

5

Băng, đĩa

0

0

0

3 cái

 


MÔN CÔNG NGHỆ

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

7 tờ

 

 

 

 

2

Mô hình

 

Mẫu vật

10 bộ

8 con

8 bộ

14 cái

16 bộ

0

0

7 bộ

 

3

Dụng cụ và thiết bị

20 bộ

120 cái

37 bộ

24 cái

24 bộ

136 cái

 

4

Hóa chất- vật liệu tiêu hao

0

 

4 thứ

0

0

0

0

18 thứ

 

5

Băng, đĩa

2 cái

0

0

0

 

 

MÔN NGỮ VĂN

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

2 tờ

0

3 tờ

3 tờ

1 bộ

 

2

Băng, đĩa

4 cái

0

0

0

 

 

Môn lịch sử

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

1 bộ

2 tờ

2 bộ

8 tờ

1 bộ

 

2

Bản đồ-lược đồ

8 tờ

0

0

0

9 tờ

0

0

7 tờ

1 bộ

0

10 tờ

0

 

3

Mô hình

4 hộp

0

0

0

 

4

Băng, đĩa

2 bộ

0

0

0

 

 

MÔN ĐỊA LÍ

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

13 tờ

0

20 tờ

1 bộ

 

2

Bản đồ

11 tờ

0

0

6 tờ

1 tập

4 bộ

18 tờ

3 tập

0

12 tờ

0

0

 

3

 

Mô hình-mẫu vật

4 cái

1 hộp

0

0

1 hộp

0

0

0

 

4

Dụng cụ

18 cái

1 bộ

0

0

0

0

0

0

 

5

Băng, đĩa

2 cái

0

0

0

 


 

Môn thể dục

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

20 tờ

0

2 tờ

2 bộ

8 tờ

0

0

0

 

3

Dụng cụ

126 cái

64 cái

73 cái

50 cái

 

4

Băng, đĩa

1 hộp

0

0

0

 

 

Môn âm nhạc

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Đàn Ócgan

1 cái

0

2 bộ

0

 

2

Băng, đĩa

2 cái

10 cái

4cái

4 cái

 

3

Bản kê khuôn nhạc

2 cái

0

0

0

0

0

0

2 bộ

 

4

Đàn ghi ta

4 cái

0

0

0

 

Môn ngoại ngữ

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

0

0

0

1 bộ

 

2

Bảng biểu

2 tờ

0

1 bộ

2 bộ

 

3

Băng ghi âm

10 cái

5 cái

1 bộ

4 cái

 

4

Băng, đĩa VCD

4 cái

1 cái

0

0

 

 

Môn mĩ thuật

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

32 tờ

0

8 tờ

4 bộ

 

2

Bút vẽ

1 bộ

0

0

0

 

3

Màu vẽ

1 hộp

0

0

0

 

4

Giấy vẽ

1 tờ

0

0

0

 

5

Tượng mẫu

0

0

0

2 cái

 

6

Băng, đĩa ghi hình

4 cái

0

0

0

 

 

Môn GDCD

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Số lượng trang thiết bị cho các lớp

Ghi chú

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1

Tranh ảnh

Bản đồ

2 bộ

0

3 tờ

0

5 tờ

0

0

1 tờ

 

2

Băng, đĩa

2 cái

0

0

0

 

 


 

 

 

 

 

 

Thiết bị dùng chung

 

TT

Tên loại hình thiết bị dạy học

Ghi chú

1

Máy chiếu qua đầu

 

 

2

Máy chiếu phim dương bản

 

3

Máy thu hình

 

4

Đầu Video

 

5

Đầu đọc đĩa ghi hình

 

6

Máy vi tính

 

7

Máy in

 

8

Am li, micro, loa

 

9

Radiocassette

 

10

Màn chiếu

 

 

Nam thái A, ngày 10 tháng 9 năm 2010

                                                                           Bộ phậ thiết bị

 

 

 

 

 

                                                                         Huỳnh Thanh Đầy

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 9/22/2010 8:29:37 AM | Thể loại: TÀI LIỆU TỔNG HỢP | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU, TÀI LIỆU TỔNG HỢP. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , giáo án DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU trong chuyên mục TÀI LIỆU TỔNG HỢP được giới thiệu bởi bạn Đầy Huỳnh Thanh đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào chuyên mục TÀI LIỆU TỔNG HỢP , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường THCS Nam Thái A Bộ phận vật dụng DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN CÓ Cơ số cho 4 lớp Môn Toán TT Tên loại hình vật dụng dạy học Số lượng trang vật dụng cho những lớp Ghi chú    Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9   1 Tranh ảnh 5 bộ 1 bộ 1 bộ 0   2 Mô hình 3 bộ 0 3 bộ ( 20 cái) 1 bộ   3 Dụng cụ 5 bộ 2 bộ 24 bộ 1 cái 1 bộ 2 cái   4 Băng, đĩa 4 cái 0 0 1 cái 

https://tailieuhoctap.com/giaoantailieutonghop/danh-muc-thiet-bi-toi-thieu.lbi1vq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Trường THCS Nam Thái A
Bộ phận thiết bị

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN CÓ
Cơ số cho 4 lớp
Môn Toán
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
5 bộ
1 bộ
1 bộ
0


2
Mô hình
3 bộ
0
3 bộ
( 20 cái)
1 bộ


3
Dụng cụ
5 bộ
2 bộ
24 bộ
1 cái
1 bộ
2 cái


4
Băng, đĩa
4 cái
0
0
1 cái


MÔN VẬT LÍ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
4 tờ
0
4 tờ
3 tờ


2
Mô hình
0 bộ
299 cái
14 bộ
390 cái
7 bộ
306 cái
90 bộ
429 cái


3
Vật liệu tiêu hao
0
0
0
48 cái


MÔN SINH HỌC
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
1bộ
1 tờ
0
5 tờ
0
13 tờ
0
30 tờ


2
Mô hình
4 cái
7 cái
6 bộ
4 hộp


3
Mẫu vật
2 hộp
0
2 hộp
1 hộp


4
Dụng cụ
6 bộ
1 hộp
133 cái
1 bộ
3 hộp
202 cái
5 bộ
3 hộp
103 cái
0
0
22 cái


5
Hóa chất
0
8 thứ
0
0


4
Băng, đĩa
5 cái
0
0
0


MÔN HÓA HỌC
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
0
0
12
4


2
Dụng cụ
0
0
258 Cái
2 Hộp
26 Bộ
342 Cái
1 Hộp
22 Bộ


3
Hóa chất
0
0
24 loại
55 loại


4
Mô hình
0
0
0
5 bộ


5
Băng, đĩa
0
0
0
3 cáiMÔN CÔNG NGHỆ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
7 tờ

2
Mô hình

Mẫu vật
10 bộ
8 con
8 bộ
14 cái
16 bộ
0
0
7 bộ


3
Dụng cụ và thiết bị
20 bộ
120 cái
37 bộ
24 cái
24 bộ
136 cái


4
Hóa chất- vật liệu tiêu hao
0

4 thứ
0
0
0
0
18 thứ


5
Băng, đĩa
2 cái
0
0
0MÔN NGỮ VĂN
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
2 tờ
0
3 tờ
3 tờ
1 bộ


2
Băng, đĩa
4 cái
0
0
0Môn lịch sử
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


1
Tranh ảnh
1 bộ
2 tờ
2 bộ
8 tờ
1 bộ


2
Bản đồ-lược đồ
8 tờ
0
0
0
9 tờ
0
0
7 tờ
1 bộ
0
10 tờ
0


3
Mô hình
4 hộp
0
0
0


4
Băng, đĩa
2 bộ
0
0
0MÔN ĐỊA LÍ
TT
Tên loại hình thiết bị dạy học
Số lượng trang thiết bị cho các lớp
Ghi chúLớp 6
Lớp