Họ tên:
Lớp: 9
Kiểm tra học kì 1
Thời gian 45 phút

Mã đề 1.
I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng.
Câu 1:Bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế Mỹ
A.bị tàn phá và thiệt hại nặng nề.
B.phụ thuộc chặt chẽ vào các nước Châu Âu khác.
C.trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.
D.nhanh chóng được khôi phục và pháttriển.
Câu 2: Tình hình nào sau đây không phản ánh tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2 là:
A.Nhật Bản bị thất bại, bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
B.Nhật bản lần đầu tiên trong lịch sử bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.
C.Nhật Bản bị chia sẻ thành nhiều khu vực để giải giáp lực lượng phát xít.
D.Nhật Bản bị mất hết thuộc điạ và đứng trước rất nhiều khó khăn.
Câu 3:Trữ lượng vàng của Mĩ so với thế giới có tỉ lệ là:
A. 3/4B. 1/4
C. 2/4D.3/3
Câu 4: Các nước Tây Âu đã sử dụng biện pháp nào sau đây để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ 2
A.tiến hành cải cách để thích ứng với tình hình mới.
B.tận dụng những tiềm năng vốn có để khôi phục lại nền kinh tế.
C.kêu gọi sự nỗ lực trong nhân dân.
D.nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo ’’Kế hoach Mác San”
Câu 5:Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TDP ở Việt Nam nhằm mục đích
A.tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển.
B.đầu tư vốn nhiều nhất cho công nghiệp Việt Nam.
C.bù đắp những thiệt hại cho pháp do CTTG thứ nhất gây ra.
D.xoa dịu phong trào đấu tranh của Pháp.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây thể hiện rõ sự phát triển ”Thần kỳ” của Nhật Bản
A. năm 1968, Nhật Bản đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ) về tổng sản phẩm quốc dân
B. đáp ứng được trên 80% nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước
C. Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới vào những năm 70 của thế kỉ XX
D. Nhật Bản từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai thế giới
Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào không đúng với nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ ?
A. Áp dụng khoa học kĩ thuật.B. Chi phí cho quốc phòng thấp.
C. Vai trò điều tiết của nhà nước.D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Câu 8. Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, nhật bản sau chiến tranh thế giới 2 là gì ?
A. Áp dụng thành tựu KH-KT vào sản xuất.
B. Biết thâm nhập vào thị trường các nước.
C. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.
D. Xâm lược thuộc địa.
Câu 9. Lý do cơ bản nào sau đây khiến Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A. Để đẩy mạnh việc bóc lột thuộc địa ở Việt Nam.
B. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra ở chính quốc.
C. Để cạnh tranh với các nước tư bản khác.
D. Để biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho Pháp.
Câu 10. Cơ sở liên kết các nước Tây Âu
A. chung nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật.
B. tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học kĩ thuật.
C. chung ngôn ngữ, đều nằm phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị.
D. tương đồng ngôn ngữ, nằm phía Tây châu Âu, cùng thể chế chính trị.
Câu 11. Trong phát triển kinh tế, điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ là gì?
A. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.
B. Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.
C. Phát triển sản xuất các ngành quân trang, quân dụng.
D. Coi trọng, đầu tư cho các phát minh khoa học-kĩ thuật.
Câu 12. Điểm khác về mục tiêu hoạt động của liên minh Châu Âu (EU) so với hiệp hội các nước Đông Nam Á (A SE AN), là gì?
A. Liên minh kinh tế và quân sự. B. Liên minh kinh tế-văn hóa.
C. Liên