Biên bản kiểm tra đầu năm việc nhập hồ sơ học sinh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA NHẬP HỒ SƠ HỌC SINH ĐẦU NĂM

Năm học: 2015 - 2016

 

            Vào hồi  10h30’ ngày  10 tháng 09  năm 2015 , Ban giám hiệu và đồng chí Hùng trường THCS Thạnh Mỹ, tiến  hành kiểm tra việc nhập Hồ sơ học sinh đầu năm vào VNPT School của giáo viên chủ nhiệm trên mạng với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

 

 

  1. Thành phần kiểm tra

Người kiểm tra:  Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó hiệu trưởng chuyên môn.

   Thầy Nguyễn Văn Hùng quản trị VNPT School

Người được kiểm tra

   Tất cả giáo viên chủ nhiệm (25 lớp)

 

  1. Nội dung kiểm tra

 

1.1   NGUYỄN THỊ HỒNG HỢP

Chủ nhiệm lớp 6/1

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

45

26

57.78

19

42.22

1

2.22

1

2.22

 

2.1   HUYỀN TÔN NỮ PHƯƠNG VÂN

Chủ nhiệm lớp 6/2

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

45

41

91.11

4

8.89

5

11.11

0

0

 

3.1   MAI THỊ NỤ

Chủ nhiệm lớp 6/3

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

42

20

47.62

22

52.38

4

9.52

2

4.76

 

 

 

 

 

 

 

4.1   PHAN THỊ PHƯỚC

Chủ nhiệm lớp 6/4

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

27

61.36

17

38.64

4

9.09

3

6.82

 

5.1   PHAN THỊ THU  HÀ

Chủ nhiệm lớp 6/5

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

20

45.45

24

54.55

5

11.36

3

6.82

 

6.1   CILLPAME CHRISS TY NA

Chủ nhiệm lớp 6/6

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

27

61.36

17

38.64

5

11.36

2

4.55

 

7.1  HOÀNG THỊ NGÂN

Chủ nhiệm lớp 7/1

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

19

43.18

25

56.82

1

2.27

0

0

 

8.1  CÔ NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Chủ nhiệm lớp 7/2

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

42

22

52.38

20

47.62

4

9.52

2

4.76

 

9.1  HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN

Chủ nhiệm lớp 7/3

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

21

47.73

23

52.27

3

6.82

2

4.55

 

10.1                    NGUYỄN THỊ THẮM

Chủ nhiệm lớp 7/4

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

45

24

53.33

21

46.67

4

8.89

1

2.22

 

 

11.1                    DƯƠNG BÍCH CHI

Chủ nhiệm lớp 7/5

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

43

17

39.53

26

60.47

3

6.98

2

4.65

 

12.1                    NÔNG THỊ VUI

Chủ nhiệm lớp 7/6

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

44

19

43.18

25

56.82

4

9.09

2

4.55

 

13.1                    NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

Chủ nhiệm lớp 8/1

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

41

20

 

21

 

4

 

2

 

 

14.1                    PHAN THỊ THU VÂN

Chủ nhiệm lớp 8/2

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

43

17

39.53

26

60.47

6

13.95

5

11.63

 

15.1                    NGUYỄN THỊ MAI LINH

Chủ nhiệm lớp 8/3

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

40

27

67.5

13

32.5

3

7.5

1

2.5

 

16.1                    NGUYỄN THỊ KIM LAN

Chủ nhiệm lớp 8/4

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

43

19

44.19

24

55.81

3

6.98

2

4.65

 

17.1                    NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chủ nhiệm lớp 8/5

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

43

23

53.49

20

46.51

6

13.95

3

6.98

 

 

 

18.1                    NGUYỄN THỊ THÙY AN

Chủ nhiệm lớp 8/6

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

40

19

47.5

21

52.5

4

10

3

7.5

 

19.1                    HỒ THỊ KIM NGÂN

Chủ nhiệm lớp 9/1

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

32

16

50

16

50

3

9.38

2

6.25

 

20.1                    DƯƠNG THỊ PHỤNG

Chủ nhiệm lớp 9/2

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

34

19

55.88

15

44.12

2

5.88

2

5.88

 

21.1                    PHẠM THỊ XUÂN PHƯƠNG

Chủ nhiệm lớp 9/3

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

33

16

48.48

17

51.52

2

6.06

2

6.06

 

22.1                    TRẦN THỊ PHƯƠNG THÀNH

Chủ nhiệm lớp 9/4

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

34

18

52.94

16

47.06

3

8.82

1

2.94

 

23.1                    NGUYỄN THỊ BÉ LIÊN

Chủ nhiệm lớp 9/5

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

33

17

51.52

16

48.48

2

6.06

1

3.03

 

24.1                    ĐÀO THỊ KIM ANH

Chủ nhiệm lớp 9/6

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

35

18

51.43

17

48.57

2

5.71

2

5.71

 

25.1                    LÊ TRẦN HOÀNG THỤY THU HOÀI

Chủ nhiệm lớp 9/7

 

Nam

Nữ

H/S Dân Tộc

Nữ Dân Tộc

Sĩ Số

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

32

16

50

16

50

2

6.25

1

3.12

 

 

* Nhận xét:  Đa số giáo viên chủ nhiệm nhập Danh sách học sinh đúng tiến độ.

 

* Đề nghị: Giáo viên chủ nhiệm rà soát lại: Danh sách Nam, Nữ, Dân tộc, Nữ Dân tộc, Độ tuổi, thông tin Bố Mẹ, Nơi ở…

  

 

 

 Người kiểm tra

 

 

 

 

 Nuyễn Thị Quỳnh Hoa  Nguyễn Văn Hùng

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/26/2015 4:22:48 AM | Thể loại: MỌI THỨ NĂM HỌC 2015 - 2016 | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Biên bản kiểm tra đầu năm việc nhập hồ sơ học sinh, MỌI THỨ NĂM HỌC 2015 - 2016. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người giáo án Biên bản kiểm tra đầu năm việc nhập hồ sơ học sinh .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Biên bản kiểm tra đầu năm việc nhập hồ sơ học sinh trong thể loại MỌI THỨ NĂM HỌC 2015 - 2016 được chia sẽ bởi user Hùng Nguyễn Văn tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào mục MỌI THỨ NĂM HỌC 2015 - 2016 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Công nghệ Công nghệ 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA NHẬP HỒ SƠ HỌC SINH ĐẦU NĂM Năm học: 2015 - 2016 Vào hồi 10h30’ ngày 10 tháng 09 năm 2015 , Ban giám hiệu và đồng chí Hùng trường THCS Thạnh Mỹ, thực hiện kiểm tra việc nhập Hồ sơ học sinh đầu năm vào VNPT School của cô giáo

https://tailieuhoctap.com/giaoanmoithunamhoc20152016/bien-ban-kiem-tra-dau-nam-viec-nhap-ho-so-hoc-sinh.6fke0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA NHẬP HỒ SƠ HỌC SINH ĐẦU NĂM
Năm học: 2015 - 2016

            Vào hồi 10h30’ ngày 10 tháng 09 năm 2015 , Ban giám hiệu và đồng chí Hùng trường THCS Thạnh Mỹ, tiến hành kiểm tra việc nhập Hồ sơ học sinh đầu năm vào VNPT School của giáo viên chủ nhiệm trên mạng với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:


Thành phần kiểm tra
Người kiểm tra: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó hiệu trưởng chuyên môn.
Thầy Nguyễn Văn Hùng quản trị VNPT School
Người được kiểm tra
Tất cả giáo viên chủ nhiệm (25 lớp)

Nội dung kiểm tra

CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HỢP
Chủ nhiệm lớp 6/1
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

45
26
57.78
19
42.22
1
2.22
1
2.22


CÔ HUYỀN TÔN NỮ PHƯƠNG VÂN
Chủ nhiệm lớp 6/2
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

45
41
91.11
4
8.89
5
11.11
0
0


CÔ MAI THỊ NỤ
Chủ nhiệm lớp 6/3
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

42
20
47.62
22
52.38
4
9.52
2
4.76
CÔ PHAN THỊ PHƯỚC
Chủ nhiệm lớp 6/4
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

44
27
61.36
17
38.64
4
9.09
3
6.82


CÔ PHAN THỊ THU HÀ
Chủ nhiệm lớp 6/5
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

44
20
45.45
24
54.55
5
11.36
3
6.82


CÔ CILLPAME CHRISS TY NA
Chủ nhiệm lớp 6/6
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

44
27
61.36
17
38.64
5
11.36
2
4.55


CÔ HOÀNG THỊ NGÂN
Chủ nhiệm lớp 7/1
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

44
19
43.18
25
56.82
1
2.27
0
0


CÔ NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Chủ nhiệm lớp 7/2
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

42
22
52.38
20
47.62
4
9.52
2
4.76


CÔ HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN
Chủ nhiệm lớp 7/3
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

44
21
47.73
23
52.27
3
6.82
2
4.55


CÔ NGUYỄN THỊ THẮM
Chủ nhiệm lớp 7/4
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

45
24
53.33
21
46.67
4
8.89
1
2.22CÔ DƯƠNG BÍCH CHI
Chủ nhiệm lớp 7/5
 
Nam
Nữ
H/S Dân Tộc
Nữ Dân Tộc

Sĩ Số
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

43