Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018

Đăng ngày 9/6/2017 8:19:17 AM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.02 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018, Mầm non. . tailieuhoctap chia sẽ tới các bạn thư viện TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện TKB LOP 2 BUOI TU TUAN 4 NH 2017- 2018 thuộc danh mục Mầm non được giới thiệu bởi thành viên Hoa Lý Thị Như tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Mầm non , có tổng cộng 3 page, thuộc thể loại .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Mầm non ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018 ( áp dụng từ tuần 4) Buổi chiều- Khối 6 THỨTiết Lớp 6A 4Lớp 6A 5Lớp 6A 6 HAI2Anh-TrúcVăn- ThuầnLý- Ngọc 3Anh-TrúcVăn- ThuầnToán- Hoa TƯ2Lý- ThắngAnh-TrúcToán- Hoa 3Toán- HoaAnh-TrúcAnh- Mai 4Toán- HoaLý- ThắngAnh- Mai SÁU2Văn-TuyếtToán- BíchVăn- Thuần 3Văn-TuyếtToán- BíchVăn- Thuần Buổi sáng - Khối 7 THỨTiết Lớp 7A 17A 27A 3 HAI2Toán- LinhVăn- ThuyếtToán- Hòa 3Toán- LinhVăn- ThuyếtToán- Hòa TƯ1Anh- HoaAnh- TrinhLý- Trang 2Anh- HoaLý- TrangVăn-

http://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/tkb-lop-2-buoi-tu-tuan-4-nh-2017-2018.3lcv0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mầm non


PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY LỚP 2 BUỔI NĂM HỌC 2017- 2018
( áp dụng từ tuần 4)
Buổi chiều- Khối 6
THỨ Tiết Lớp 6A 4 Lớp 6A 5 Lớp 6A 6
HAI 2 Anh-Trúc Văn- Thuần Lý- Ngọc
3 Anh-Trúc Văn- Thuần Toán- Hoa

TƯ 2 Lý- Thắng Anh-Trúc Toán- Hoa
3 Toán- Hoa Anh-Trúc Anh- Mai
4 Toán- Hoa Lý- Thắng Anh- Mai
SÁU 2 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần
3 Văn-Tuyết Toán- Bích Văn- Thuần


Buổi sáng - Khối 7
THỨ Tiết Lớp 7A 1 7A 2 7A 3
HAI 2 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa
3 Toán- Linh Văn- Thuyết Toán- Hòa

TƯ 1 Anh- Hoa Anh- Trinh Lý- Trang
2 Anh- Hoa Lý- Trang Văn- Thuyết
3 Lý- Trang Anh- Trinh Văn- Thuyết
SÁU 1 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh
2 Văn- Trang Toán- Hòa Anh- Trinh


Buổi sáng- khối 8
THỨ Tiết Lớp 8A 1 Lớp 8A 2 Lớp 8 nâng cao
BA 1 Toán- Thị Hoa Toán- Linh Hóa- Nguyệt
2 Anh- Thủy Toán- Linh Toán- Thị Hoa
3 Anh- Thủy Lý- Ngọc Toán- Thị Hoa

NĂM 1 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
2 Hóa- Nhung Anh- Thủy Văn-Trang
3 Toán- Thị Hoa Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
4 Lý- Ngọc Hóa- Nguyệt Anh- Thủy
BẢY 1 Văn- Trang Văn- Sơn Lý- Ngọc
2 Văn- Trang Văn- Sơn Hóa- Nguyệt


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNGLý Thị Như Hoa